Hlavné menu

Oznamujeme občanom, že 31.01.2023 (t.j. utorok) je posledným dňom na podanie daňového priznania pre rok 2023 a zároveň posledným dňom o požiadanie parkovacieho preukazu na rok 2023

Z uvedeného dôvodu je Obecný úrad pre verejnosť v tento deň otvorený.

Prvýkrát v tomto roku sa dňa 26. 01. 2023 stretli členovia Združenia miest a obcí hornej Nitry. Pracovnej porady sa zúčastnilo 46 starostov a primátorov. Tí, ktorí nemohli prísť poslali svojich zástupcov. Predseda združenia, Ing. Vojtech Čičmanec, všetkých privítal a novým kolegom poprial veľa úspechov v práci.

Prítomní boli informovaní o Pláne obnovy pre Trenčiansky kraj a o aktuálnych výzvach z Plánu obnovy a odolnosti.  Zástupcovia Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie hovorili o Operačnom programe Slovensko pre Trenčiansky kraj, Stanislav Voskár predstavil Fond pre spravodlivú transformáciu a Martina Lamačková z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) hovorila o Integrovanej územnej stratégii TSK. Predstavili sa tiež regionálny koordinátori Plánu obnovy a odolnosti z Trenčína, ktorí sú zriadení Úradom Vlády SR.

Členovia združenia boli informovaní o zámere integrovaného regionálneho projektu v odpadovom hospodárstve, ktorý by bol v prípade jeho realizácie veľkým prínosom pre náš región. Predseda ZMO HN, Ing. Vojtech Čičmanec, tiež informoval prítomných a pripravovanom marcovom sneme združenia.

Po prezentácii odborných tém sa v druhej polovici porady viedla voľná debata zameraná na problémy, ktoré samosprávy trápia. Súčasná situácia nie je ľahká ani pre obce a mestá. Zvyšujúce sa ceny energií a prenesenie zodpovednosti štátu na obce a mestá bez finančného krytia robia vrásky na čele mnohým primátorom a starostom.

Ak štát nezakročí, budú ďalšie obce a mestá musieť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam, či už zatváraniu školských zariadení, športovísk, vypínaniu osvetlenia a podobne, čo prispeje k nespokojnosti občanov a prejaví sa na zhoršení vzťahov s vedením obcí. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Preto  sa väčšina obcí a miest hornej Nitry pripájajú

ku celoslovenskej protestnej iniciatíve

 „Mestám a obciam zhasína nádej“

 Demonštratívne zhasnú dňa 30. 01. 2023 verejné osvetlenie,

alebo časť osvetlenia v čase od 19:00 do 19:30 hod.

 

Väčšina členov Združenia miest a obcí hornej Nitry sa tiež v závere rokovania pracovnej porady dohodli, že sa pripoja ku kolegom Združenia miest a obcí Kysúc a Združenia miest a obcí Dolných Kysúc, a to konkrétne ku Kysuckej deklarácii, v ktorej sa píše:

  1. Žiadame Vládu SR, aby predstaviteľov miest a obcí v termíne do 31. januára 2023 informovala koľko, kedy a na ako dlho poskytne kompenzáciu za výpadky, ktoré nastali v dôsledku energetickej krízy, inflácie, zavedenia a prijatia právnych predpisov spôsobujúcich výpadky financií v rozpočtoch samospráv
  2. Žiadame, aby kompenzácie za finančné výpadky samospráv neboli realizované formou refundácie, ale formou predfinancovania.
  3. V čo najkratšom termíne žiadame zverejniť daňovú prognózu Ministerstva financií SR.

Spoločne vyhlasujeme, že v prípade nereagovania  na deklarované požiadavky pristúpia mestá a obce spoločne so svojimi obyvateľmi k protestom.

Pošta Kanianka Vám oznamuje, že

31.1.2023 /utorok/

bude pošta  zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Obecná polícia v Kanianke žiada poctivého nálezcu stratenej peňaženky zo dňa 24.1.2023 v dopoludňajších hodinách na Ul. Nová, aby uvedenú vec doručil a odovzdal na útvare OcP Kanianka alebo na OcÚ Kanianka. V peňaženke sa nachádzala väčšia finančná hotovosť, ktorá bude jej majiteľovi – dôchodcovi, určite chýbať. Zároveň upozorňujeme nálezcu, že kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty omylom alebo bez privolenia oprávnenej osoby vystavuje sa podozreniu zo spáchania trestného činu zatajenia veci podľa § 236 ods. 1) trestného zákona, za čo hrozí aj primeraný trest. Zároveň žiadame prípadných svedkov udalosti, ktorí by mohli objasniť uvedený skutok, aby sa prihlásili na útvare OcP Kanianka osobne alebo telefonicky.

Pevne veríme, že aspoň kúsok čestnosti v nás ostalo a aj táto nepríjemná skúsenosť obyvateľa Kanianky bude mať šťastný koniec.

1 2 3 60