Hlavné menu

MUDr. Matilda Hiklová

tel. číslo: 5400315   

Ordinačné hodiny:  
Pondelok:   7,30 h – 14,00 h
Utorok:         žiaci
Streda:        7,30 h – 14,00 h
Štvrtok:        žiaci
Piatok:         7,30 h – 14,00 h  
Bolestivé prípady: 7,30 h – 8,00 h