Hlavné menu

Kultúrna komisia

Marcel Kuna - predseda
Peter Bielický, Dis. art - tajomník
Miroslava Hollá - člen

Športová komisia

JUDr. Ján Lacko - predseda
Ing.Igor Perniš - tajomník
Mgr. Róbert Letavaj - člen
Milan Vážan - člen
Dušan Píš - člen
MUDr. Lucián Zaťko - člen

Stavebná komisia

Ing. Dušan Krakovik - predseda
Ľudovít Pos - tajomník
Ing. Igor Makeš - člen
Ing. Jana Tomanová - člen
Ing. Katarína Šimová - člen

Finančná, škodová a likvidačná komisia

Ivana Rybanská - predseda
Ing. Katarína Kiššová - tajomník
Roland Šipoš - člen
Ing. Ľubica Vážanová - člen
Bc. Daniela Leitmanová - člen
Darina Gábelová - člen

Sociálna komisia

Ľubica Vidová - predseda
Eva Belanová - tajomník
MUDR. Alexander Berkeš - člen
Bc. Drahomíra Hvolková - člen

Bytová komisia

Ľuboš Lipovský- predseda
Ľudovít Pos - tajomník
Mgr. Filip Štancel - člen
Ivana Rybanská - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu

JUDr. Filip Štancel - predseda
Miroslava Hollá - člen
Ľuboš Lipovský - člen

Komisia na riešenie sťažností na starostu obce

JUDr. Ján Lacko - predseda
JUDr. Filip Štancel - tajomník
Miroslava Hollá - člen
Ľuboš Lipovský - člen

ZPOZ

Roland Šipoš - predseda
Eva Belanová - tajomník
JUDr. Ján Lacko - člen
Ľudovít Pos - člen
Mgr. Viera Foltánová - člen
Mgr. Monika Siváková - člen
JUDr. Filip Štancel - člen
Marcel Kuna - člen
Viliam Kurbel - člen
Mgr. Magdaléna Píšová - člen


sobášiaci:

Roland Šipoš
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna

Poslanci, ktorí budú vykonávať uvítanie detí do života a iné slávnostné akty
Roland Šipoš
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna