Hlavné menu

xlsZmluvy za rok 201149.00 KB

2

80/2011 Nájomná zmluva Šidlová
79/2011 Dodatok č. 3 k NZ Hanáček
78/2011 Dodatok č. 1 k NZ Blaha
77/2011 Nájomná zmluva Miháliková
76/2011 Nájomná zmluva Kmeť
75/2011 Nájomná zmluva Šutek
74/2011 Nájomná zmluva Jakubčíková
73/2011 Nájomná zmluva Šimurková
72/2011 Nájomná zmluva Dodoková
71/2011 Nájomná zmluva
70/2011 Nájomná zmluva Klucha
69/2011 Nájomná zmluva Žitniaková
68/2011 Nájomná zmluva Kraková
67/2011 Nájomná zmluva Senková
66/2011 Nájomná zmluva Mráziková
65/2011 Nájomná zmluva Holubcová
64/2011 Nájomná zmluva Štubňa
63/2011 Nájomná zmluva Pokrývačová Pukač
62/2011 Nájomná zmluva Honzová
61/2011 Nájomná zmluva Pipíška
60/2011 Nájomná zmluva Píš
59/2011 Nájomná zmluva Hepnerová
58/2011 Nájomná zmluva Kochan
57/2011 Nájomná zmluva Kulich
56/2011 Nájomná zmluva
55/2011 Nájomná zmluva Kmeť
54/2011 Nájomná zmluva Guľa
53/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
52/2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č 1238/2011/D
51/2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1188/2011/D
50/2011 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 734/2011/UZ
49/2011 Dodatok č. DZ221401203350102 k zmluve o poskytnutí NFP
48/2011 Zmluva o prevode vlastníctva bytu
47/2011 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
46/2011 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91Zb.
45/2011 Zmluva o termínovanom úvere č. 734/2011/UZ
44/2011 Zmluva o termínovanom úvere č. 733/2011/UZ
43/2011 Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere (B) Dodatok č. 2
42/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
41/2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu

3

40/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
39/2011 Zmluva o dielo G-amsi
38/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
37/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
36/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
35/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
34/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
33/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
32/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
31/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
30/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
29/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
28/2011 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
27/2011 Zmluva o nájme ZUMID
26/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
25/2011 Zmluva o nájme Jelšic
24/2011 Zmluva o dielo
23/2011 Zámenná zmluva Novák
22/2011 Nájomná zmluva Posova
21/2011 Zmluva o dielo Metalservis
20/2011 Zmluva o poskytovaní služieb JUDr.Motús
19/2011 Zmluva o nájme reklamnej plochy
18/2011 Dodatok č.1 k zmluve 151222000
17/2011 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
16/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
14/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
13/2011 Zmluva o nájme Bugár
12/2011 Zmluva o nájme Kotrík
11/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie
10/2011 Dodatok k ZoD č. 2010/HC/01/021
9/2011 Dohoda o cene č. 2011/1011435
8/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2011 Mandátna zmluva ION s.r.o.
6/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2011 Zmluva o zriadení vecného bremena
2/2011 Zmluva o poskytnutí ochrany a ostrahy objektu telefónnym bezpečnostným systémom Obecnou políciou Kanianka
1/2011 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností