Hlavné menu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    STRÁNKA V REKONŠTRUKCII    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Súbor na stiahnutie docZverejnenie_oznamu_na_web.doc60.78 KB

 

ZMENA  SPRÁVNYCH POPLATKOV

Upozorňujeme občanov na   zákon 286/2012 zo dňa 11. 9. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony. Správne poplatky sú platné od 1.10.2012.

Aktuálne znenie zákona č. 145/1995 Z.z. platného od 1.10.2012 so všetkými poplatkami pdfSpravne_poplatky_novela.pdf179.51 KB

 

STANOVISKO - ZABÍJANIE ZVIERAT PRE SÚKROMNÚ DOMÁCU POTREBU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza na základe množiacich sa oznámení o konaní "klasických domácich zabíjačiek" na verejnom priestranstve  zaslala nasledovné stanovisko, ktoré je nutné dodržiavať.