Hlavné menu

 

 

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA ROK 2017

 

ZBER PAPIERA

 

Január – 2. 1., 16. 1., 30. 1.           Máj – 9. 5., 22. 5.                 September – 11. 9., 25. 9.

Február – 13. 2., 27. 2.                   Jún – 5. 6., 19. 6.                   Október – 9. 10., 23. 10.

Marec – 13. 3., 27. 3.                     Júl – 3. 7., 17. 7., 31. 7.         November – 6. 11., 20. 11.

Apríl – 10. 4., 24. 4.                      August – 14. 8., 28. 8.           December – 4. 12., 18. 12.

Z rodinných domov je  možné    papier odovzdávať do modrého kontajnera umiestneného pri predajni potravín COOP  Jednota v hornej časti obce v hore   uvedených termínoch.

Pri množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Pri zbere papiera je nutné v stanovený deň od 7:00 hod. vyložiť papier pred vchod bytového domu. Zber papiera v  ZŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu a triednymi učiteľmi.  V prípade nepriaznivého  počasia  (veľký dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň.

VÝKUP PAPIERA bude v obci realizovaný v nasledovných termínoch:

Dátum Hodina Miesto zberu
17.1.2017 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:45 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
18.1.2017 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:45 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
1.3.2017 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:45 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
2.3.2017 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:45 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
26.4.2017 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:45 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
27.4.2017 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:45 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
5.6.2017 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:45 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
6.6.2017 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:45 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29

 

ZBER PLASTOV A SKLA bude vykonávaný priebežne podľa naplnenia kontajnerov na to určených (žlté – plasty, zelené – sklo).

ZBER ŽELEZA bude vykonávaný sezónne podľa potreby, alebo na požiadanie.

ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU  bude   vykonávaný  každý   štvrťrok podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase, alebo na internetovej stránke obce. Elektronický odpad je možné doniesť ku garážam pri kotolni PK 4 (za obecný úradom).

 

 

 

ZBER HRUBÉHO DOMOVÉHO ODPADU  bude    vykonávaný v jarných a jesenných mesiacoch pristavením veľkoobjemových   kontajnerov na miestach, ktoré budú vyhlásené v MR. Žiadame občanov aby drevo a železo ukladali vedľa kontajnerov. Zber opotrebovaných automobilových aku-batérií bude vyhlásený individuálne na jar.

ZELENÝ DPAD   majú   občania možnosť   kompostovať a ukladať biologicky rozložiteľný komunálny odpad v hodný   na kompostovanie na svojich domácich   kompostoviskách, ako aj v obecných kompostéroch a na vyhradených miestach určených obcou. Konáre sa ukladajú na   verejnom priestranstve   za farou a pri   kotolni PK - 29 (pri vstupe do obce   od Bojníc

po pravej strane).   Je zakázané na miestach určených pre zhromažďovanie konárov ukladať trávu, biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad.


Obec Kanianka v dohodnutom rozsahu zabezpečuje zber odpadov z obalov a ich následné znehodnotenie a recykláciu pre oprávnenú osobu ENVI-PAK, a.s.

envi pak