Hlavné menu

Súhrnné správy rok 2016

xlsSúhrnná správa_ o zákazkach s nízkou hodnotou 1Q_2016

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_2Q_2016

xlsSúhrnna_správa_o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q_2016

 

Súhrnné správy rok 2015

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 1Q 2015

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_2Q 2015

xlsSúhrnná správa_o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q 2015

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_4Q_2015

PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2014

xlsVerejné obstarávanie - plánované investície 2014

Súhrnné správy rok 2014

xlsSúhrnná správa_o zákazkach s nízkou hodnotou 1Q_2014

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_2Q 2014

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q 2014

xlsSúhrnna správa o zákazkach s nízkou hodnotou 4Q 2014

Súhrnné správy rok 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_1Q 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 2Q 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 4Q 2013

VO - investície v zmysle rozpočtu r. 2013

pdfDodatok č. 1 k protokolu o výsledku kontroly

pdfVyjadrenie k namietaným skutočnostiam

Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkami prieskumu trhu.