Hlavné menu

Na základe množiacich sa incidentov vandalizmu pri prevádzke  výťahu pri  bezbarierovom prepojení ulice Školskej a Bojnickej, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu „Revitalizácia centra obce Kanianka“ Vás informujeme o tom, že obec v snahe zabrániť ďalšie poškodzovanie, dala prerobiť ovládanie tohto výťahu. Výťah bude možné ovládať pomocou čipu, ktorý si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Čip je k dispozícii aj na obecnej polícii a v základnej škole Kanianka.

i 366532
Obecný úrad Kanianka

ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

tel.:046/5400615
tel.:046/5402082

IČO: 00518239
DIČ: 2021160361

č. účtu: 9000151002/5600, IBAN SK81 5600 0000 0090 0015 1002
Prima banka, a.s. Prievidza

mail:
ocu.kanianka@stonline.sk

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    STRÁNKA V REKONŠTRUKCII    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Súbor na stiahnutie docZverejnenie_oznamu_na_web.doc60.78 KB

 

ZMENA  SPRÁVNYCH POPLATKOV

Upozorňujeme občanov na   zákon 286/2012 zo dňa 11. 9. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony. Správne poplatky sú platné od 1.10.2012.

Aktuálne znenie zákona č. 145/1995 Z.z. platného od 1.10.2012 so všetkými poplatkami pdfSpravne_poplatky_novela.pdf179.51 KB

 

STANOVISKO – ZABÍJANIE ZVIERAT PRE SÚKROMNÚ DOMÁCU POTREBU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza na základe množiacich sa oznámení o konaní „klasických domácich zabíjačiek“ na verejnom priestranstve  zaslala nasledovné stanovisko, ktoré je nutné dodržiavať.