Hlavné menu

10.2.2020                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
10.2.2020                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

 

11.2.2020                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
11.2.2020                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

Oznamujeme občanom, že z dôvodu závažnej poruchy na elektrickom vedení  verejného osvetlenia sú mimo prevádzky ulice Lipová, Športová, Lazianska cesta. Na zistení a odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Žiadame obyvateľov dotknutých ulíc, aby sprístupnili priestor pod elektrickým vedením pre vysokozdvižnú plošinu a stavebné stroje.