Hlavné menu

Upozorňujeme občanov na   zákon 286/2012 zo dňa 11. 9. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony. Správne poplatky sú platné od 1.10.2012.
Aktuálne znenie zákona č. 145/1995 Z.z. platného od 1.10.2012 so všetkými poplatkami:

Spravne_poplatky_novela.pdf179.51 KB

Na základe množiacich sa incidentov vandalizmu pri prevádzke  výťahu pri  bezbarierovom prepojení ulice Školskej a Bojnickej, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu „Revitalizácia centra obce Kanianka“ Vás informujeme o tom, že obec v snahe zabrániť ďalšie poškodzovanie, dala prerobiť ovládanie tohto výťahu. Výťah bude možné ovládať pomocou čipu, ktorý si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Čip je k dispozícii aj na obecnej polícii a v základnej škole Kanianka.