Hlavné menu

Na základe záverov zo zasadania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. 02. 2020 zverejňujeme základné informácie a usmernenie.
V prípade, že by občania mali podozrenie alebo potrebu informovať sa o postupe proti koronavírusu, môžu v pracovných dňoch, v pracovnej dobe volať na číslo RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach 046/5192026.

Primárna linka, kde je možné získať informácie: 112
Linky non-stop zriadené Úradom pre verejné zdravotníctvo Bratislava:
0918 659 580 a 0917 222 682
www.uvzsr.sk

10.2.2020                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
10.2.2020                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

 

11.2.2020                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
11.2.2020                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29