Hlavné menu

Obec Poruba upozorňuje občanov na výskyt medveďa v blízkosti miestnej kaplnky.

Zároveň vyzýva občanov na obozretnosť.

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 17.06.2022 o 17:00 hod. v DK Kanianka na sídlisku sa uskutoční verejné zhromaždenie občanov, kde budú poskytnuté informácie o výstavbe rodinných domov a bytov v lokalite Pánsky háj II. stavba. Informácie sa budú týkať možnosti kúpy nehnuteľnosti, organizácie územia, zmluvných podmienok atď.. Uprednostnení budú občania obce Kanianka pri dodržaní podmienok zhotoviteľa diela.

Technické služby mesta Bojnice príjmu do pracovného pomeru závozníka pre nakladanie s odpadom.

Prípadní záujemci môžu kontaktovať Ing. Novákovú na tel. čísle 0918719288.