Hlavné menu

15.2.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15.2.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

16.2.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
16.2.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

12.4.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
12.4.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

13.4.2021                             15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
13.4.2021                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

7.6.2021                             15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
7.6.2021                             15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

8.6.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
8.6.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

9.8.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
9.8.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

10.8.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
10.8.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

4.10.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
4.10.2021                           15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

5.10.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
5.10.2021                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

6.12.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
6.12.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

7.12.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
7.12.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

 

Oznamujeme občanom, že z dôvodu závažnej poruchy na elektrickom vedení  verejného osvetlenia sú mimo prevádzky ulice Lipová, Športová, Lazianska cesta. Na zistení a odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Žiadame obyvateľov dotknutých ulíc, aby sprístupnili priestor pod elektrickým vedením pre vysokozdvižnú plošinu a stavebné stroje.