Hlavné menu

Obec Kanianka zverejňuje ponuku obsadenia funkcie kronikár/ka obce Kanianka.
Záujemcovia o dohodu o vykonaní práce sa môžu ohľadom konkrétnych podmienok informovať u prednostky obecného úradu Kanianka
Ing. Tatiany Molnárovej, č. tel. 046/5400615.

Obec Kanianka oznamuje občanom Slovenskej republiky, ktorí majú trvalé bydlisko  na území obce Kanianka a v čase volieb do NR SR sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, že svoje žiadosti na „VOĽBU POŠTOU“ môžu posielať na emailovú adresu:

ocu.kanianka@stonline.sk

Všetky informácie k voľbám nájdete na stránke Ministerstva vnútra a taktiež na web stránke obce Kanianka “ Voľby do NR SR 2020″

 Ziadost_o_volby_postou.pdf(341.5 kB)Ziadost_o_volby_postou.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy na zasielanie žiadostí o voličský preukaz

ocu.kanianka@stonline.sk

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:

ocu.kanianka@stonline.sk

Určenie volebných okrskov a miestností

Volebné okrsky a miestnosti

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že v súvislosti s rekonštrukciou schodísk bude odo dňa 30.10.2019 uzavreté schodisko medzi bytovým domom Bojnická cesta  593 a Nová 595. Zároveň sa pripravuje rekonštrukcia a s tým súvisiaci uzáver schodiska vedúceho od obchodných prevádzok k prechodu pre chodcov na ulici Bojnická (hlavná cesta). Termín dokončenia stavebných prác – november 2019.