Hlavné menu

Obec Kanianka príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta obecný policajt

Odborná spôsobilosť:

– § 25 ods. 1,2,3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Iné kritériá a požiadavky:

– vodičský preukaz skupiny „B“,

– zdravotná spôsobilosť,

– bezúhonnosť,

– samostatnosť a spoľahlivosť,

– znalosť legislatívy na úseku priestupkov

– znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky

Výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ;

Termín nástupu:   dohodou

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy 416,50 € + variabilná zložka v závislosti od skúseností v odbore.

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť :

– osobne do podateľne Obecného úradu Kanianka, SNP 583/1, Kanianka

– zaslať poštou na adresu: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka

Obec Lazany touto cestou oznamuje, že od stredy 08.08.2018 začnú výkopové práce kanalizácie na štátnej ceste III. triedy, t. j. ulica Hlavná v obci Lazany. Obmedzenia cestnej premávky budú na troch úsekoch od začiatku obce Lazany od Nedožier-Brezian, od križovatky ulíc Hlavná – Nová a od križovatky Kanianska cesta smerom na Kanianku.

Od pondelka 6.8. 2018 sa bude kosiť parkovisko pri bytovom dome Nová 595

a lúka pri parkovisku nad Lesankou.

Žiadame vodičov, aby si preparkovali svoje vozidlá.

OcÚ Kanianka oznamuje občanom, že oprava komunikácie Lesná,  Stará cesta a Nová 600 bude ukončená tento mesiac. V prípade , že sú niekomu známe nedostatky, alebo iné závady v súvislosti s opravou uvedených komunikácií, nech ich nahlási na mailovú adresu  ocu.kanianka@stonline.sk

Na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , k.ú. Kanianka, nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože do OVS sa žiaden uchádzač neprihlásil.