Hlavné menu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 15.Októbra 2019 1.Novembra 2019, sa začne vykonávať deratizácia kanalizácií v mestách a obciach Prievidza, Bojnice, Nováky, Handlová, Kanianka, Pravenec, Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Deratizáciu bude vykonávať  firma Uni Outsrource Services s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. – Prievidza.

Poučenie k deratizácii kanalizácie

Poučenie o DDD – kanalizácia

Karta bezpečnostných údajov

KBU_GARDENTOP BB

 

Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že   dňa 15.10.2019  medzi 15,00 h – 17,00 h sa v obci uskutoční zber  nebezpečného dopadu  na ul. SNP pri kotolni P/K-4 (za obecným úradom).

Medzi nebezpečný odpad patrí:

  • zvyšky maliarskych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov atď. a obaly a absorbenty z týchto látok
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • batérie a akumulátory
  • tlačiarenské farby, tonery
  • papier, plasty, sklo, kovy, textil a pod. znečistené chemikáliami 
  • brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a pod.

Upozorňujeme, že sa nezbierajú staré zhrdzavené plechovice, PET či sklenené fľaše a bandasky s obsahom, ktorého zloženie nie je preukázateľné rozborom danej látky. Ďalej sa nezbiera azbest v akejkoľvek podobe (to znamená strešná krytina, rúry a podobne)