Hlavné menu

10.2.2020                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
10.2.2020                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

 

11.2.2020                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
11.2.2020                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

Oznamujeme občanom, že z dôvodu závažnej poruchy na elektrickom vedení  verejného osvetlenia sú mimo prevádzky ulice Lipová, Športová, Lazianska cesta. Na zistení a odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Žiadame obyvateľov dotknutých ulíc, aby sprístupnili priestor pod elektrickým vedením pre vysokozdvižnú plošinu a stavebné stroje.

Obec Kanianka na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi, vyzýva občanov, aby na Obecný úrad v Kanianke do 15. februára 2020 nahlásili počet a názov chovanej hydiny a vtákov.

Z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby vtáčej chrípky v ZOO Bojnice, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, Vás žiadame o zodpovedný prístup k nahlasovaniu uvedených údajov.

Nahlasovať môžete osobne, telefonicky na t.č. 5400615 kl. 16 p. Belanová alebo e-mailom na adresu ocu.kanianka@stonline.sk

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza a zoznam cieľových druhov voľne žijúcich vtákov nájdete na úradnej tabuli obce a web stránke obce http://www.kanianka.sk.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi až do odvolania zakazuje chovateľom akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva, prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza, vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a konanie výstav a iné zhromažďovanie hydiny a vtáctva.

Nariadenie RVPS – vtáčia chrípka

Cieľové druhy voľne žijúcich vtákov