Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje, že na základe Uznesenia vlády SR  č. 693/2020 zo dňa 28. 10. 2020 o obmedzení pohybu na Slovensku a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30.10.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,  bude obecný úrad  od 2.11.2020 do odvolania pre verejnosť zatvorený.

V prípade vybavovania úmrtia blízkej osoby si vopred zavolajte na matričný úrad – tel. číslo 046/5400615 p. Belanová.

Žiadosti, alebo inú poštu, ktorú  potrebujete vybaviť, predložte v písomnej forme  poštou, resp. vhodením  do schránky pri obecnom úrade, alebo mailom na adresu:  ocu.kanianka@stonline.sk

 

 

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že dňa 30.10.2020 bude materská škola z technických príčin zatvorená.
V dňoch 2.11.; 6.11. a 9.11.2020 budú jesenné prázdniny , MŠ bude v prevádzke , preto prosíme rodičov, aby si záväzne na uvedené dni nahlásili svoje deti u p. učiteľkách na triedach. Termín nahlásenia záujmu do 29.10.2020 do 12,00 hod.
Zároveň oznamujeme, že priebežné informácie budú zverejnené na web stránke obce.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR žiadame občanov obce Kanianka, aby nosili rúška v exteriéri, to znamená vonku, ako aj v interiéri vo  verejne prístupných budovách. Protipandemické povinnosti má povinnosť kontrolovať štátna aj obecná polícia.

OZNAM – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v Zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

tlačivo_registrácie chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné chovy

Africký mor ošípaných (AMO)  u domácich ošípaných a diviakov

tlačivo – registrácia chovu

tlačivo_predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

 

Riaditeľka MŠ Kanianka oznamuje, že  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach,  bude materská škola od 14.10.2020 do 24.10.2020 uzavretá z dôvodu povinnej karantény. Prevádzka materskej školy začne od 26.10.2020.