Hlavné menu

Žiadame občanov, aby do hnedých nádob na kuchynský biologický rozložiteľný odpad nehádzali iný odpad, ako tam má byť. Zvýšenú cenu za odstránenie odpadu, ktorý nemá byť v týchto smetiakoch, musí uhradiť obec a bude premietnutá do poplatku obyvateľstvu.

Obec Kanianka vykonáva prieskum záujmu o donášku stravy v hornej časti obce Kanianka.

Dovoz stravy sa týka tých osôb, ktoré nemajú posudok o sociálnej odkázanosti, čiže akéhokoľvek iného občana. V prípade širšieho záujmu je obec pripravená zabezpečiť dovoz stravy pre záujemcov, ktorí by si stravu prevzali vo vlastných obedároch na parkovisku pri Kultúrnom dome v hornej časti obce – Stará cesta 29 počas pracovných dní. Záujemci nahlásia svoje údaje: Meno, priezvisko, adresa, vedúcej obecnej vývarovne Ing. Soni Raffayovej na tel č. 0902132897, sona.raffayova@gmail.com,  obec@kanianka.sk

Donáška stravy pre osoby sociálne a zdravotne odkázané sa realizuje niekoľko rokov, avšak osoby musia o  sociálnu službu požiadať a mať právoplatné rozhodnutie o sociálnej odkázanosti. Tlačivá si môžu vyzdvihnúť u p. Evy Belanovej, alebo stiahnuť na webovej stránke obce. Dovoz stravy je odplatný a závisí od počtu záujemcov.

Tlačivo posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Wolt: donáška jedla v Bratislave a promo kód 4€ - FinTech, Krypto, Tipy a rady

Zberová spoločnosť oznamuje občanom, aby na BRO odpad používali len vedierka a ich obsah vysypali do hnedých kontajnerov. Pretože  nastali problémy s    likvidáciou bio sáčkov,  tieto do hnedých kontajnerov nevyhadzujte. Môžete ich použiť na ostatný komunálny odpad a  vyhadzovať do kontajnera na komunálny odpad.