Hlavné menu

V piatok 15.7.2022 o 21:30 opäť premieta Letné kino Kanianka.

Tento raz dáme priestor filmovej klasike v podobe filmu

LEON

Leon  je psychologicko-akčná dráma o vzťahu samotárskeho nájomného zabijaka a problematickej adolescentky. Film je podľa kritikov a recenzií jedným z vrcholných diel režiséra Luca Bessona a znamená aj objav talentu mladej Natalie Portman.

Otec 12-ročnej Mathildy (Natalie Portman) je zapletený do obchodu s dogami. Spôsobí tragédiu a celá rodina, okrem Mathildy, umiera. Jej sa šťastnou náhodou podarí ukryť u mlčanlivého a samotárskeho suseda (Jean Reno). Dočasné útočisko sa mení na romantický vzťah a neskôr aj útek na život a na smrť.

Tešíme sa na Vás!

Vážení stravníci,

Oznamuje Vám, že  v termíne

od 1.8.2022-21.8.2022 vrátane

budeme čerpať celozávodnú dovolenku.

Opätovne variť začneme v pondelok 22.8.2022.

 Nahlásiť si obedy bude možné v piatok dňa 19.8.2022 v priestoroch vývarovne od 8:00-10:00 hod. osobne alebo telefonický.

Za  pochopenie ďakujeme

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade s § 21 pism. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s §2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  vyhlasuje od 28.06.2022 od 8:00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru trvá do odvolania.

Vyhlásenie času zvýšeného neb. vzniku požiaru 2022