Hlavné menu

 

Od 3. marca 2021 sa menia viaceré opatrenia týkajúce sa zákazu vychádzania, pobytu v prírode, cesty do práce a iné. Posilňujú a zintenzívňujú sa kontroly na hraniciach Slovenskej republiky, ako aj kontroly dodržiavania opatrení. Všetky zmeny sú obsiahnuté v časti „Zákaz vychádzania“ na základe nového uznesenia vlády SR č. 123 (PDF, 344 kB).

Zákaz vychádzania

Upozornenie

Od 3. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.marca 2021.

Najdôležitejšie zmeny platné od 3. marca 2021

  • zavádza sa nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod.,
  • ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres,
  • pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
  • zavádza sa povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca 2021 v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca 2021 aj vo všetkých interiéroch (okrem domácnosti),
  • od 8. marca sa ruší výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne,
  • vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta,
  • výrazne sa zvýši policajná kontrola dodržiavania opatrení ako aj kontrola na hraniciach.

Všetky potrebné informácie nájdete na :

https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania-marec/

Obec Kanianka z dôvodu možnosti zabezpečiť plošné testovanie hľadá osoby so zdravotníckym zameraním, ktoré by túto činnosť vykonávali a majú  príslušné vzdelanie. Jedná sa predovšetkým o  výter nosohltana.  V zmysle pokynov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza, pracovisko Bojnice je odmena 15 € v hrubom/ hod.  Nejedná sa o činnosť administratívnych pracovníkov. Jedná sa o činnosť zdravotníkov, z dôvodu ich nedostatku. Činnosť by mala byť vykonávaná počas dní pracovného voľna v pravidelných intervaloch.

Záujemcovia posielajte email s kontaktami na obec@kanianka.sk .

Uveďte meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu , telefónne číslo, email, dosiahnuté vzdelanie, skúsenosti s výterom z nosohltana.

Zmluva bude uzatvorená medzi zdravotníkom a Nemocnicou v Bojniciach.