Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že od  pondelka 8.4.2019 do 17.4.2019 budú po obci rozmiestňované kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nehádzali stavebný odpad, drevo, železný odpad, starý nábytok. Železo a drevo umiestnite vedľa kontajnera.

Do obchodnej verejnej súťaže o nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , k.ú. Kanianka, (bývalá posilňovňa) nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože do OVS sa žiaden uchádzač neprihlásil.