Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že do doby pokračovania v stavebných prácach na parkovisku pri bývalej škôlke na ul. Nová 597 je povolené parkovať na vlastné riziko.

Vodiči môžu túto plochu bezplatne využívať ako odstavnú plochu. Pokračovanie stavebných prác sa odhaduje na mesiac marec 2017.

Obecný úrad upozorňuje občanov, aby nevpúšťali do vchodov a svojich obydlí osoby vydávajúce sa za dielerov a obchodníkov. Podomový predaj v obci je zakázaný. Podobné osoby sa preukazujú ako zástupcovia dodávateľov plynu, vodárenskej spoločnosti a podobne. Každá osoba je povinná na požiadanie sa legitimovať a preukázať oprávnenie od obce na podobnú činosť. V prípade pochybostí kontaktujte obecnú políciu tel. č. 0905 650 283