Hlavné menu

Na základe záverov verejného zhromaždenia k digitalizácii obce zverejňujeme tlačivo na súhlasné stanovisko umiestnenia telekomunikačnej prípojky pri budovaní FTTH siete. Po jeho vypísaní ho môže každý vlastník nehnuteľnosti vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do obecného úradu. Jeho odovzdanie spoločnosti Slovak Telekom zabezpečí obecný úrad.

Tlačivo

Obecný úrad Kanianka oznamuje rodičom novonarodených detí, ktorí sa chcú zúčastniť obradu slávnostného uvítania do života, že v rámci zákona o ochrane osobných údajov musia o účasť na tomto obrade požiadať písomnou prihláškou na matrike obecného úradu.

Zároveň upozorňujeme, že aj v budúcnosti je potrebné o uvedenú akciu písomne požiadať.

prihláška na uvítanie