Hlavné menu

NAVRH VZN na rok 2016 DaP

VZN_DzN 2016_návrh

Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku

xlsRozpočet príjmy 2015 – úprava č.4.

xlsRozpočet výdavky 2015 – úprava č. 4

xlsRozpočtové opatrenia 2015-4-starosta

xlsRozpočtové opatrenia 2015-5 OZ

docProgramový rozpočet na rok 201620172018

xlsProgramový rozpočet – príjmy 201620172018

xlsProgramový rozpočet výdavky 201620172018

PLÁN kontrolnel činnosti na 1. polrok 2016 – návrh

 

Obecný úrad Kanianka oznamuje, že na základe vyjadrenia statika a v súlade s uznesením OZ č. 80/2015 zo dňa 24.6.2015 bude od 1.9.2015 kultúrny dom v hornej časti obce Kanianka uzavretý. V súvislosti s jeho technickým stavom sa pripravuje výmena strechy a rekonštrukcia.