Hlavné menu

Volby

Obec Kanianka oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Ing. Zdenka Milevová sa dňa 17.8.2022 zúčastní povinného školenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí a nebude v tomto čase preberať kandidátne listiny.

Obec Kanianka oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Ing. Zdenka Milevová sa v dňoch 11. – 14.8.2022 bude nachádzať mimo územia SR a nebude v tomto čase preberať kandidátne listiny.