Hlavné menu

Povinné zverejňovanie

1 2 3 12
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
H9/2021 24.2.2021 25.2.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Michalička
H8/2021 24.2.2021 24.2.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Žiak
H7/2021 3.2.2021 3.2.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Švorc
H6/2021 1.2.2021 1.2.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Gajdošík
H5/2021 1.2.2021 1.2.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Posová
H4/2021 11.1.2021 14.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pekárová
H3/2021 7.1.2021 14.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmus
H2/2021 11.1.2021 11.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Adamcová
H1/2021 7.1.2021 8.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hladký
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
20/2021 18.12.2020 19.2.2021 Zmluva o o dodávke zemného plynu DK
19/2021 18.12.2020 19.2.2021 Zmluva o dodávke zemného plynu OcÚ
18/2021 11.1.2021 15.2.2021 Zmluva o obchodných podmienkach COOP Jednota
17/2021 8.1.2021 15.2.2021 Kúpna zmluva Zelenina
16/2021 5.2.2021 11.2.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
15/2021 11.2.2021 11.2.2021 Zmluva o nájme kompostéra Oravec
14/2021 9.2.2021 11.2.2021 Kúpna zmluva P. Hepner
13/2021 11.1.2021 11.2.2021 Kúpna zmluva o dodávke pek. výrobkov PD Veľké Uherce
12/2021 8.2.2021 10.2.2021 Zmluva o nájme bytu Schuster
11/2021 3.2.2021 5.2.2021 Zmluva o nájme kompostéra Kovár
10/2021 24.1.2021 4.2.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb z 21.1.2021 NsP Bojnice
9/2021 8.1.2021 4.2.2021 Kúpna zmluva Borko L.
8/2021 7.1.2021 4.2.2021 Kúpna zmluva Borko V.
7/2021 11.1.2021 28.1.2021 Zmluva o pripojení SSS
6/2021 16.12.2021 27.1.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena
5/2021 30.12.2020 26.1.2021 Zmluva o nájme kompostéra SVB 595
4/2021 21.1.2021 22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb NsP Bojnice
3/2021 30.11.2020 21.1.2021 Zmluva o nájme kompostéra Perniš V.
2/2021 22.12.2020 12.1.2021 Zmluva o nakladaní s odpadmi Natur-pack
1/2021 30.12.2020  8.1.2021 Zmluva o nájme kompostéra SVB 594
10.2.2021 Kolektívna zmluva na rok 2021
1 2 3 12