Hlavné menu

Oznamy MŠ

  1. Školský rok sa začína 2.9.2014 t. j.utorok.
  2. Nástup detí do MŠ je od 6,00 – 8,00 hodiny.
  3. Deti, ktoré ešte MŠ nenavštevovali, prinesú si so sebou potvrdenie od lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni.
  4. Deti 3 ročné sú prijaté na adaptačný pobyt , kde sa riadime podľa vypracovaného adaptačného programu. Deti sa adaptujú na prostredie MŠ postupne –1. deň 1 hodina , ktorá sa postupne predlžuje podľa reakcií detí , o čom rozhoduje učiteľka na triede.
  5. deň nástupu do MŠ je potrebné priniesť deťom prezuvky a pyžamo. Ostatné pokyny sú pripravené na oznamovacích tabuliach v detských šatniach.
  6. organizácii a poplatkoch sa rodičia dozvedia na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční 3.9. 2014 o 15,30 v jedálni MŠ.

Zoznamy detí 2014-2015