Hlavné menu

Oznamy MŠ

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE

RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ

ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH

PRÁZDNIN BUDE PRERUŠENÁ

OD 22.12.2018- 06.01.2019

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ 07.01.2019 /t.j. v pondelok/ 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA 2018

Dňa   29. 3. 2018   sa  uskutoční „ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“  v čase od 8,00 – 15,30 hod., kde   si môžu rodičia  so svojimi deťmi prezrieť areál školy, oboznámiť sa s prostredím materskej školy a zároveň si  zapísať svoje dieťa do MŠ.