Hlavné menu

Oznamy MŠ

Materská škola od 18.1.2021 bude naďalej otvorená pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Žiadame preto rodičov, aby potvrdili potrebu umiestnenia svojich detí v MŠ na mail
materskaskola.jedalen@gmail.com do 15.1.2021 do 9,00 hod. Potvrdenie účasti v MŠ platí aj pre rodičov detí, ktoré sú v MŠ od 11.1.2021.
O prevádzke MŠ od 25.1.2021 Vás budeme informovať najneskôr 20.1.2021 podľa aktuálnych informácií ministerstva školstva.

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Kanianka oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že na základe Vyhlášky regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, doručenej obci dňa 2.11.2020 o 15,15 hod. sa mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, na I. stupni základných škôl a špeciálnych základných škôl v okresoch Prievidza a Partizánske, z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19, s cieľom zabrániť jeho šíreniu a to v dňoch 3.11. 2020 – 5.11.2020.

V dňoch 6.11.2020 až 9.11.2020 sú jesenné prázdniny. Vyučovací proces v materskej škole aj základnej škole v Kanianke sa začne od 10.11.2020 t.j. v utorok.

RUVZPD_vyhlaska_c_1-2020

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že dňa 30.10.2020 bude materská škola z technických príčin zatvorená.
V dňoch 2.11.; 6.11. a 9.11.2020 budú jesenné prázdniny , MŠ bude v prevádzke , preto prosíme rodičov, aby si záväzne na uvedené dni nahlásili svoje deti u p. učiteľkách na triedach. Termín nahlásenia záujmu do 29.10.2020 do 12,00 hod.
Zároveň oznamujeme, že priebežné informácie budú zverejnené na web stránke obce.

Riaditeľka MŠ Kanianka oznamuje, že  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach,  bude materská škola od 14.10.2020 do 24.10.2020 uzavretá z dôvodu povinnej karantény. Prevádzka materskej školy začne od 26.10.2020.