Hlavné menu

Úradná tabuľa

1 2 3 14

Obec Kanianka oznamuje občanovi: Erika Idrányiová, bytom Obec Kanianka, že na obecný úrad jej bolo dňa 8.3.2021 doručené oznámenie o uložení zásielky (doporučený list do vlastných rúk) podacie číslo OA295898241SK, odosielateľ ÚPSVR.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o uložení zásielky bude na úradnej tabuli obce Kanianka uložené po dobu 18 kalendárnych dní od dňa doručenia.

Oznámenia o uložení zásielky – M. Vrtalová , Š. Kováč

Eva Šuteková , nar.1979 doručené od VšZP pobočka Prievidza  6.4.2021

Ľuboš Košťál , nar.1971 doručené od  VšZP pobočka Prievidza  12.4.2021

Oznámenia o uložení zásielok v týždni  od 6.4.2021 do 9.4.2021 Špacír, Košťál, Blaho, Cvil

Kobela Emil

Kováč Štefan

Leitman Juraj

Adrián Gatial

Vážan František-zvesené

Tobiaš Jaroslav – zvesené

Cvik Maroš – zvesené

Cvik Maroš2 – zvesené

Homola Martin – zvesené

 

 

1 2 3 14