Hlavné menu

Obecné zastupiteľstvo

pozvánka február

Oznam k účasti verejnosti na zasadnutí OZ počas zákazu vychádzania:

Čo sa týka účasti verejnosti vr. štatutárov obecných spoločností, je zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení okrem zákonom ustanovených výnimiek zásadne verejné. Obce preto ani v súčasnej situácii nemôžu obmedziť účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, avšak je potrebné, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR (rozostupy, dezinfekcia, …).

Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave SR. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Zároveň však upozorňujeme na uznesenie vlády č. 77 z 5.2.2021, kde je ustanovený zákaz vychádzania do 19.3.2021, pričom vo výnimkách nie je uvedená účasť verejnosti na zasadnutiach OZ.

Z uvedeného dôvodu budú všetci účastníci OZ povinní preukázať , že sú negatívni na COVID-19, budú legitimovaní príslušníkom OcP a zoznam zaslaný na RÚVZ.  Riešenie sankcií za nedodržanie epidemiologických opatrení je v kompetencii RÚVZ. Preto vzhľadom k Uzneseniu vlády a pandemickej situácie neodporúčame účasť na zasadnutí OZ.