Hlavné menu

Obecné zastupiteľstvo

{tab=Pozvánka}
docpozvánka12.12.doc61.67 KB

{tab=Uznesenia}

pdfZoznam uznesení 12.12..pdf131.53 KB

{tab=Materiály k zasadaniu}

docDôvodová správa k zápisnici o odpísaní pohľadávky k 15.11.2012.doc49.05 KB
docPLÁN kontrolnel činnosti na 1. polrok 2013 – návrh.doc42.42 KB
rtfZápisnica o odpísaní pohľadávky – návrh na odpis pohľadávky k 15.11.2012.rtf130.3 KB
rtfZápisnica o zistení neupotrebiteľnosti – návrhy na vyradenie k 15.11.2012 OZ.rtf272.96 KB
xlsProgramový rozpočet príjmy 2012 úprava č.6.xls65.5 KB
xlsProgramový rozpočet výdavky 2012 úprava č. 5.xls344 KB
xlsProgramový rozpočet výdavky 2012 úprava č. 6.xls343.5 KB
xlsRozpočtové opatrenia 2012-5-starosta.xls109 KB
xlsRozpočtové opatrenia 2012-6-OZ.xls46 KB

{/tabs}

{tab=Pozvánka}
rtfPozvánka OZ 26.9.rtf50.35 KB

{tab=Uznesenia}
rtfZoznam uznsení 26.9.rtf148.55 KB

{tab=Materiály k zasadaniu}
pdfKonsolidovaná výročná správa obce 2011.pdf693.89 KB
rtfKontrola plnenia uznesení z júna 2012.rtf69.08 KB
rtfMonitorovacia správa k 30.06.2012 pre OZ – opravené.rtf91.46 KB
rtfOrganizačno-technické zabezpečenie inventarizácie k 31.12.2012.rtf139.96 KB
rtfSpráva pre OcZ o kontrole plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2011.rtf133.56 KB
xlsProgramový rozpočet príjmy 2012 úprava č.4.xls64.5 KB
xlsProgramový rozpočet výdavky 2012 úprava č.3.xls342 KB
xlsProgramový rozpočet výdavky 2012 úprava č.4.xls347 KB

{/tabs}

{tab=Pozvánka}
rtfPozvánka OZ 27.6.rtf52.57 KB

{tab=Uznesenia}
rtf27.6..rtf197.65 KB

{tab=Materiály k zasadaniu}
rtfPLÁN kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.rtf43.89 KB
docVZN č. xx_2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce do OZ.doc167 KB
rtfZ á m e n n á z m l u v a Ličková.rtf51.75 KB
rtfZ á m e n n á z m l u v a Mgr. art. Baláž.rtf64.12 KB
rtfZáverečný účet obce za rok 2011 pre OZ.rtf1.11 MB
rtfZmluva NP – Balna.rtf206.79 KB
rtfZmluva o nájme nebytových-Eva Špeťková – Pizzéria Aréna.rtf223.71 KB
xlsProgramový rozpočet – príjmy k 31.12.2011 -po 6.úprave.xls49.5 KB
xlsProgramový rozpočet – výdavky k 31.12.2011-po úprave č.6.xls332 KB
xlsProgramový rozpočet príjmy 2012 úprava č. 2.xls51 KB
xlsProgramový rozpočet výdavky 2012 úprava č. 2.xls342.5 KB
{tab=Zápisnica}
rtfZápisnica 27.6 2012 automaticky uložené.rtf252.68 KB

{/tabs}