Hlavné menu

Novinky

1 2 3 18

Obecný úrad Kanianka oznamuje majiteľom  platených parkovacích miest, že parkovacie preukazy sa vydávajú v stránkových dňoch
2.12. 2019 – 20.12.2019
v pokladni obecného úradu Kanianka. Potrebné je priniesť technický preukaz motorového vozidla.

Stránkové dni: 

Pondelok:  7,30 – 16,00
Streda:       7,30 – 16,30
Štvrtok:      7,30 – 16,00
Piatok:        7,30 – 13,00

Obedná prestávka: 11,30 – 12,00

Obec Kanianka zverejňuje ponuku obsadenia funkcie kronikár/ka obce Kanianka.
Záujemcovia o dohodu o vykonaní práce sa môžu ohľadom konkrétnych podmienok informovať u prednostky obecného úradu Kanianka
Ing. Tatiany Molnárovej, č. tel. 046/5400615.

1 2 3 18