Hlavné menu

Novinky

1 2 3 11

Program: Digitalizácia obce

Dňa 18.2.2019 v čase o 18,00 hod. sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v starej časti obce stretnutie s občanmi vo veci digitalizácie obce a pokládky optickej siete. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia investora, zhotoviteľ diela a zástupcovia obce. Predmetom diskusie budú technické, projekčné a finančné aspekty digitalizácie obce, trasovanie, spôsob pripájania, digitálne služby.

Za investora Slovak Telekom,a.s. sa zúčastni : Mgr. Katarína Vetráková – špecialista riadenia investičných projektov

Za technické riešenie a projektovú dokumentáciu : spoločnosť Profi – Network, s.r.o. Ing. Martin Štiffel

Za predajný kanál Slovak Telekom, a.s. : Lucia Gajdošová – supervízor regionálneho predaja

Lokality digitalizácie Kanianka

C1         C2        C3        C4        C5        C6         C7         C8        C9        C10        Klad

Obecný úrad Kanianka oznamuje rodičom novonarodených detí, ktorí sa chcú zúčastniť obradu slávnostného uvítania do života, že v rámci zákona o ochrane osobných údajov musia o účasť na tomto obrade požiadať písomnou prihláškou na matrike obecného úradu.

Zároveň upozorňujeme, že aj v budúcnosti je potrebné o uvedenú akciu písomne požiadať.

prihláška na uvítanie

Obec Kanianka – obecný úrad oznamuje všetkým daňovníkom, ktorí užívajú platené parkovacie miesta, že v dňoch od 09.01.2019 do 31.01.2019 sa budú vydávať parkovacie preukazy na rok 2019. So sebou si treba priniesť veľký technický preukaz, z dôvodu preverenia kategórie  a dĺžky vozidla.

Parkovací preukaz musí prebrať daňovník, na ktorého je parkovacie miesto pridelené. Ak si neprevezmete parkovací preukaz, Vaše parkovacie miesto bude  zrušené.

 

Stránkové dni:

Pondelok:      07:30 – 11:30         12:00 – 16:00

Utorok:           Nestránkový – zavretá budova

Streda:           07:30 – 11:30         12:00 – 16:30

Štvrtok:          07:30 – 11:30         12:00 – 16:00

Piatok:           07:30 – 11:30          12:00 – 13:00

1 2 3 11