Hlavné menu

Novinky

1 2 3 8

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom novonastupujúcich detí, že sa bude konať rodičovské združenie dňa 21.6.2018 o 15,30 hod. v materskej škole .

Program :

  1. Oboznámenie s postupom a výsledkami zápisu detí na školský rok 2018/2019.
  2. Prevzatie rozhodnutia o prijatí
  3. Diskusia – Rôzne

Obec Kanianka príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta obecný policajt

Odborná spôsobilosť:

– § 25 ods. 1,2,3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Iné kritériá a požiadavky:

– vodičský preukaz skupiny „B“,

– zdravotná spôsobilosť,

– bezúhonnosť,

– samostatnosť a spoľahlivosť,

– znalosť legislatívy na úseku priestupkov

– znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky

Výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ;

Termín nástupu:   dohodou

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť :

– osobne do podateľne Obecného úradu Kanianka, SNP 583/1, Kanianka

– zaslať poštou na adresu: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka

1 2 3 8