Hlavné menu

Novinky

1 2 3 25

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR žiadame občanov obce Kanianka, aby nosili rúška v exteriéri, to znamená vonku, ako aj v interiéri vo  verejne prístupných budovách. Protipandemické povinnosti má povinnosť kontrolovať štátna aj obecná polícia.

Dňa 20.10.2020 bude pokračovať opilovanie konárov nad vozidlami, ktoré parkujú na ulici Školská v úseku od križovatky po priehradu. Žiadame vodičov, aby v čase od 7,00 hod do 14,30 hod svoje vozidlá preparkovali .

OZNAM – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v Zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

tlačivo_registrácie chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné chovy

Africký mor ošípaných (AMO)  u domácich ošípaných a diviakov

tlačivo – registrácia chovu

tlačivo_predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

 

Riaditeľka MŠ Kanianka oznamuje, že  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach,  bude materská škola od 14.10.2020 do 24.10.2020 uzavretá z dôvodu povinnej karantény. Prevádzka materskej školy začne od 26.10.2020.

1 2 3 25