Hlavné menu

Novinky

1 2 3 24

STRÁNKOVÉ HODINY

OBECNÉHO ÚRADU V KANIANKE Z DÔVODU MIMORIADNEJ SITUÁCIE –

S PLATNOSŤOU OD 20.5.2020  DO ODVOLANIA

Pondelok                      stránkové hodiny    od  8,00 h – 11,30 h    12,00 h  – 14,00 h                                                                            

Utorok                           nestránkový deň

Streda                            stránkové hodiny    od  8,00 h – 11,30 h      12,00 h – 14, 00 h                                                               pokladňa predĺžená do 17,30 h

Štvrtok                           7,30 h  – 14,15 h na telefonickú objednávku

Piatok                             7,30 h  – 13,00 h na telefonickú objednávku 

 

Dňa 18.5.2020 v ranných hodinách sa uskutoční mimoriadny vývoz malých kontajnerov t.j. 120 a 130 litrových spred rodinných domov. Žiadame vlastníkov smetných nádob aby ich v určenom termíne, to je v pondelok 18.5.2020 vyložili pred svoje obydlia. Ďalší vývoz smetných nádob sa vykoná v obvyklom termíne, teda v najbližšiu stredu  20.5.2020.

Veľkoobjemový komunálny odpad sa bude realizovať v dňoch  27. 4. 2020 až 7. 5. 2020

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách a v prípade zaplnenia budú opakovane odvážané.

Nebezpečný odpad typu staré farby, chemické látky, riedidlá, priemyselné hnojivá, motorové oleje, rozpúšťadlá, autobatérie , žiarivky a obdobné v uzavretých nádobách a fľašiach môžu občania osobne doniesť ku kotolni za obecným úradom dňa 27.4. 2020 až 7.5.2020 v čase od 8,00  h – 15,00 h. Nejedná sa o odpad typu azbest, krytiny a iný veľkoobjemový nebezpečný odpad, rovnako sa nejedná o lieky, ktoré sú povinní zhromažďovať a likvidovať prostredníctvom lekární. V zmysle zákona o odpadoch obce nezabezpečujú zber a likvidáciu automobilových pneumatík. Kovový odpad a odpad z dreva obyvatelia ukladajú vedľa veľkoobjemových kontajnerov. Biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad a elektroodpad sa do VOK umiestňovať nesmie !!! Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom a obecnou políciou, v prípade priestupku bude priestupcovi uložená pokuta na mieste.

1 2 3 24