Hlavné menu

Nezaradené

1 2 3 12

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 30 dní od nadobudnutia psa. Pri uhynutí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať tzv. čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2022.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Od roku 2022 bude odpad z Kanianky zbierať obchodná spoločnosť HATER HANDLOVÁ, čo sú technické služby mesta Handlová.

1 2 3 12