Hlavné menu

petras

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    STRÁNKA V REKONŠTRUKCII    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Súbor na stiahnutie docZverejnenie_oznamu_na_web.doc60.78 KB

 

ZMENA  SPRÁVNYCH POPLATKOV

Upozorňujeme občanov na   zákon 286/2012 zo dňa 11. 9. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony. Správne poplatky sú platné od 1.10.2012.

Aktuálne znenie zákona č. 145/1995 Z.z. platného od 1.10.2012 so všetkými poplatkami pdfSpravne_poplatky_novela.pdf179.51 KB

 

STANOVISKO – ZABÍJANIE ZVIERAT PRE SÚKROMNÚ DOMÁCU POTREBU

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza na základe množiacich sa oznámení o konaní „klasických domácich zabíjačiek“ na verejnom priestranstve  zaslala nasledovné stanovisko, ktoré je nutné dodržiavať.

 

 

{tab=Pozvánka}
rtfPozvánka OZ 27.6.rtf52.57 KB

{tab=Uznesenia}
rtf27.6..rtf197.65 KB

{tab=Materiály k zasadaniu}
rtfPLÁN kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.rtf43.89 KB
docVZN č. xx_2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce do OZ.doc167 KB
rtfZ á m e n n á z m l u v a Ličková.rtf51.75 KB
rtfZ á m e n n á z m l u v a Mgr. art. Baláž.rtf64.12 KB
rtfZáverečný účet obce za rok 2011 pre OZ.rtf1.11 MB
rtfZmluva NP – Balna.rtf206.79 KB
rtfZmluva o nájme nebytových-Eva Špeťková – Pizzéria Aréna.rtf223.71 KB
xlsProgramový rozpočet – príjmy k 31.12.2011 -po 6.úprave.xls49.5 KB
xlsProgramový rozpočet – výdavky k 31.12.2011-po úprave č.6.xls332 KB
xlsProgramový rozpočet príjmy 2012 úprava č. 2.xls51 KB
xlsProgramový rozpočet výdavky 2012 úprava č. 2.xls342.5 KB
{tab=Zápisnica}
rtfZápisnica 27.6 2012 automaticky uložené.rtf252.68 KB

{/tabs}

{tab=Pozvánka}
rtfPozvánka OZ 14.12.2011.rtf48.17 KB

{tab=Uznesenia}
rtfZoznam uznesení 14.12. 2011 .rtf106.11 KB

{tab=Materiály k zasadaniu}
rtfPLÁN kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 – návrh.rtf42.18 KB
rtfZMLUVA O SHK – konečná verzia.rtf60.85 KB
rtfVZN o určení výšky dotácieŠJŠKD.rtf131.57 KB
rtfVZN zápis.rtf69.39 KB
xlsProgramový rozpočet -úprava č.4 príjmy starosta 2011.xls42 KB
xlsProgramový rozpočet- úprava č.4 výdavky starosta 2011.xls273 KB
xlsProgramový rozpočet -úprava č.5 príjmy 2011.xls42 KB
xlsProgramový rozpočet-úprava č.5 výdavky 2011.xls271 KB

{/tabs}