Hlavné menu

petras

1 2 3 31

VZN 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2019

VZN 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka

VZN 4/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka

VZN 5/2019 Zásady hospodárenia z majetkom obce

VZN 6/2019  O  výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa  v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka

 


Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
51/2019 10.4.2019 11.4.2019 Zmluva o nájme kompostéra Kobulda
52/2019 26.3.2019 11.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
53/2019 26.3.2019 16.4.2019 Zmluva o nájme bytu Foltánová
54/2019 26.3.2019 16.4.2019 Zmluva o nájme bytu Richter
55/2019 29.3.2019 16.4.2019 Zmluva o nájme bytu Minich T.
56/2019 15.4.52019 16.4.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Majdanová
57/2019 17.4.2019 17.4.2019 Zmluva o nájme kompostéra Altof
58/2019 11.4.2019 25.4.2019 Zámenná zmluva Čavojský
59/2019 25.4.2019 25.4.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Sobotová
60/2019 2.5.2019 2.5.2019 Kúpna zmluva Antol
61/2019 3.5.2019 3.5.2019 Zámenná zmluva Dobrotka
62/2019 6.5.2019 6.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
63/2019 30.4.2019 6.5.2019 Zmluva o nájme kompostéra Bátora
64/2019 24.4.2019 9.5.2019 Zmluva o dodávke vody
65/2019 2.5.2019 9.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
66/2019 6.5.2019 9.5.2019 Rámcová zmluva GKV
67/2019 9.5.2019 9.5.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pálešová
68/2019 29.4.2019 16.5.2019 Dodatok 2 k NZ Stollmann
69/2019 9.5.2019 16.5.2019 Zmluva o dielo Ing. Urban
70/2019 20.5.2019 20.5.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Boboková
71/2019 29.5.2019 29.5.2019 Dodatok 2 k NZ Láder
72/2019 28.5.2019 3.6.2019 Zmluva o dielo Danihel
73/2019 31.5.2019 3.6.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píšová Z.
74/2019 3.6.2019 4.6.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb NBÚ
75/2019 3.6.2019 4.6.2019 Kúpna zmluva Bielický
76/2019 1.6.2019 5.6.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme SSS
77/2019 5.6.2019 6.6.2019 Zmluva o dielo Stavis
78/2019 6.6.2019 7.6.2019 Zmluva o dielo Eurovia
79/2019 31.5.2019 19.6.2019 Dohoda o prevzatí práv a povinností MFGK
80/2019 6.6.2019 21.6.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Sotolář
81/2019 28.5.2019 26.6.2019 Zmluva o výpožičke HaZZ
82/2019 26.6.2019 26.6.2019 Dodatok 2 k NZ Manlová
83/2019 10.6.2019 26.6.2019 Zmluva o dielo PDMAL
84/2019 2.7.2019 3.7.2019 Zmluva o dielo Daumer
85/2019 2.7.2019 3.7.2019 Zmluva o dielo S.A.B.A
86/2019 3.7.2019 4.7.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Lajtman
87/2019 4.7.2019 8.7.2019 Zmluva o dielo S.A.B.A
88/2019 9.7.2019 10.7.2019 Nájomná zmluva obec Nedožery
89/2019 29.4.2019 18.7.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní elektr. služieb LOMTEC
90/2019 30.7.2019 31.7.2019 Zmluva o dielo BD stavby s.r.o.
91/2019 26.7.2019 5.8.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Oršulová
92/2019 1.8.2019 5.8.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
93/2019 10.7.2019 5.8.2019 Dodatok 5 k NZ Jánošíková
94/2019 10.7.2019 5.8.2019 Dodatok 3 k NZ Beláková
95/2019 10.7.2019 5.8.2019 Dodatok 3 k NZ Radošinský
96/2019 31.7.2019 7.8.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
97/2019 5.8.2019 9.8.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie SZZP
98/2019 27.8.2019 28.8.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Leitman
99/2019 28.8.2019 28.8.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Švorcová
100/2019 6.8.2019 30.8.2019 Zmluva Helenine oči
101/2019 6.8.2019 30.8.2019 Zmluva The Crowd
102/2019 3.9.2019 3.9.2019 Zmluva o dielo Daumer
103/2019 4.9.2019 4.9.2019 Zmluva o dielo OSP
104/2019 3.9.2019 4.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
105/2019 4.9.2019 4.9.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Homola
106/2019 3.9.2019 5.9.2019 Dodatok č.1 k ZoD 782019 Eurovia
107/2019 28.8.2019 6.9.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
108/2019 4.9.2019 6.9.2019 Zmluva o zabezpečení zberu textilu Textileco
109/2019 5.9.2019 6.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
110/2019 27.8.2019 11.9.2019 DODATOK č. 5 k zmluve o nájme bytu R.Jančovič
111/2019 17.6.2019 13.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Chochulová
112/2019 16.9.2019 17.9.2019 Zmluva o dielo Balna
113/2019 17.6.2019 23.9.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mullerová
114/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 4 k zmluve o nájme bytu Vážan
115/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 4 k zmluve o nájme bytu Jančovič
116/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Vojáčeková
117/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Barborka
118/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Ambróz
119/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme bytu Pos
120/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme bytu Fojtík
121/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Šagátová
122/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Grolmusová
123/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme bytu Pálešová
124/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme bytu Radošinský
125/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Vida
126/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 1 k zmluve o nájme bytu Richter
127/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Marko
128/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 1 k zmluve o nájme bytu Foltánová
129/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 1 k zmluve o nájme bytu Urbanová
130/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Černáková
131/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 1 k zmluve o nájme bytu Milevová
132/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Gundová
133/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 1 k zmluve o nájme bytu Minich
134/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Hodásová
135/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Perniš
136/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Gajdošíková
137/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Chudá
138/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme bytu Píš
139/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme bytu Rybianska
140/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 4 k ZNB Jánošíková
141/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 4 k ZNB Miklošová
142/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k ZNB Beláková
143/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k ZNB Perniš
144/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 4 k ZNB Miklošová
145/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k ZNB Rybár
146/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k ZNB Bošková
147/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok k ZNB Hollý
148/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k ZNB Stollmann
149/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 1 k ZNB Šemodová
150/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k ZNB Pernišová
151/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k ZNB Húsková
152/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 2 k ZNB Šimko
153/2019 17.6.2019 23.9.2019 Dodatok 3 k ZNB Richter
154/2019 25.9.2019 25.9.2019 Zmluva o dielo Veríme v zábavu
155/2019 24.9.2019 2.10.2019 Zmluva o odbere drevného odpadu
156/2019 7.8.2019 2.10.2019 Darovacia zmluva HaZZ
157/2019 2.8.2019 2.10.2019 Kúpno predajná zmluva EE service s.r.o.
158/2019 2.10.2019 7.10.2019 Zmluva o nájme pozemku Hepner
159/2019 14.10.2019 14.10.2019 Zmluva o dielo STAVIS
160/2019 14.10.2019 14.10.2019 Zmluva o dielo G-AMSI

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2019 27.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Magyarová
2/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva T-613
3/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Mäsiarstvo Borko
4/2019 14.1.2019 Zmluva ENVIPAK
5/2019 21.12.2018 14.1.2019 Zmluva o nájme kompostéra Nechala
6/2019 31.12.2018 17.1.2019 Zmluva o poskytovaní služieb Enviropol
7/2019 10.1.2019 21.1.2019 Rámcová zmluva PPC
8/2019 1.7.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre ZŠ
9/2019 1.11.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre MŠ
10/2019 22.1.2019 23.1.2019 Dodatok k zmluve Slovak Telekom
11/2019 22.1.2019 31.1.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme Borková
12/2019 7.2.2019 11.2.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurbelová
13/2019 5.2.2019 11.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
14/2019 12.2.2019 12.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Huléniová
15/2019 12.2.2019 12.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šramka
16/2019 16.1.2019 15.2.2019 Zmluva o pripojení SSD
17/2019 18.2.2019 19.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šefčík
18/2019 19.2.2019 19.2.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
19/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Bertha
20/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Richter
21/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šulík
22/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra MUDr. Čirč
23/2019 25.2.2019 25.2.2019 Mandátna zmluva Manos Consulting
24/2019 26.2.2019 26.2.2019 Rámcová zmluva Hebivital
25/2019 15.2.2019 27.2.2019 Zmluva o nájme bytu Foltánová
26/2019 27.2.2019 27.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Sklenár
27/2019 4.2.2019 4.3.2019 Dodatok k zmluve o nájme bytu Chochulová
28/2019 5.3.2019 5.3.2019 Zmluva o dielo OSP
29/2019 6.3.2019 6.3.2019 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Líšková
30/2019 6.3.2019 6.3.2019 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Miklošová
31/2019 1.1.2019 11.3.2019 Zmluva odpady DESPE
32/2019 11.3.2019 11.3.2019 Kúpna zmluva Agroservis
33/2019 20.2.2019 12.3.2019 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota
34/2019 13.3.2019 14.3.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štorcelová
35/2019 5.2.2019 14.3.2019 Dodatok 2 k nájomnej zmluve Ambróz
36/2019 21.2.2019 18.3.2019 Dodatok k NZ Vrobel
37/2019 15.3.2019 18.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
38/2019 19.3.2019 21.3.2019 Zmluva o dielo Veselý
39/2019 19.3.2019 21.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov
40/2019 28.3.2019 28.3.2019 Nájomná zmluva Obec Nedožery
41/2019 28.3.2019 28.3.2019 Zmluva o nájme kompostéra Balážová
42/2019 28.3.2019 28.3.2019 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
43/2019 27.3.2019 28.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie SRZ
44/2019 27.3.2019 28.3.2019 Zmluva o prenájme pohrebiska Kunová
45/2019 27.3.2019 28.3.2019 Zmluva o prenájme pohrebiska Miháliková
46/2019 28.3.2019 1.4.2019 Rámcová zmluva Hebivital
47/2019 28.3.2019 1.4.2019 Zmluva o výpožičke kompostéra farnosť Kanianka
48/2019 19.3.2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
49/2019 3.4.2019 3.4.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Dobrovolná
50/2019 1.4.2019 3.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie SČK

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Zverejnenie počtu obyvateľov

Menovanie zapisovateľky MVK

Oznámenie o lehote podania kandidátnych listín

Z dôvodu neprítomnosti zapisovateľky miestnej volebnej komisie na pracovisku v dňoch

3.9.2018 od 7,30 h – 14,00 h a 10.9.2018 od 12,00 h – 16,00 h

je nutné dohodnúť odovzdanie kandidátnych listín zapisovateľke miestnej volebnej komisie telefonicky na čísle 0905 650 286

Doručenie oznámenia o delegovaní

Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií

Vytvorenie volebných obvodov a určenie volebných miestností

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

Sídlo miestnej volebnej komisie:  

Knižnica Kanianka,  SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Telefonický kontakt:                        

0905 650 286

 

Sídla okrskových volebných komisií a telefonický kontakt:  

 1/ Kultúrny dom, Stará cesta 29/13, 972 17 Kanianka

      0903 689 960

2/ Klub dôchodcov Kanianka, Nová 596/14, 972 17 Kanianka

      0907 822 098

3/ Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka

      0905 855 730

 

 

 

1 2 3 31