Hlavné menu

petras

1 2 3 30

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Zverejnenie počtu obyvateľov

Menovanie zapisovateľky MVK

Oznámenie o lehote podania kandidátnych listín

Z dôvodu neprítomnosti zapisovateľky miestnej volebnej komisie na pracovisku v dňoch

3.9.2018 od 7,30 h – 14,00 h a 10.9.2018 od 12,00 h – 16,00 h

je nutné dohodnúť odovzdanie kandidátnych listín zapisovateľke miestnej volebnej komisie telefonicky na čísle 0905 650 286

Doručenie oznámenia o delegovaní

Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií

Vytvorenie volebných obvodov a určenie volebných miestností

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

 


Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
161/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šagátová
162/2018 12.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Špeťko
163/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Sečiansky
164/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Perniš
165/2018 31.7.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Busing
166/2018 25.7.2018 17.9.2018 Dohoda o užívaní kanalizácie
167/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šorman
168/2018 13.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bošková
169/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing.Tomanová
170/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
171/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Klečáneková
172/2018 14.9.2018 18.9.2018  Zmluva o nájme kompostéra Ing. Švorc
173/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kozák ml.
174/2018 10.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Čertík
175/2018 18.9.2018 18.9.2018 Zmluva o prenájme miesta  na pohrebisku Husárová
176/2018 18.9.2018 19.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Švorc
177/2018 18.9.2018 19.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Hujo
178/2018 19.9.2018 19.9.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kekelyová
179/2018 14.9.2018 19.9.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
180/2018 24.9.2018 25.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
181/2018 10.9.2018 25.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bačík
182/2018 25.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Grznárik
183/2018 24.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
184/2018 24.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kurbel
185/2018 25.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
186/2018 25.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pieš
187/2018 24.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Huličiak
188/2018 27.9.2018 28.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Masár
189/2018 27.9.2018 28.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lajtman
190/2018 27.9.2018 28.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Novák
191/2018 26.9.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Manlová
192/2018 26.9.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Šimková
193/2018 1.10.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Mrázová
194/2018 1.10.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Gebrlínová
195/2018 1.10.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Štorcel
196/2018 11.9.2018 1.10.2018 Zmluva o dielo ABC trade
197/2018 26.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Fazika
198/2018 24.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Píš
199/2018 28.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
200/2018 24.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kurbel
201/2018 25.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Adamik
202/2018 28.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lackovič
203/2018 27.8.2018 3.10.2018 Dodatok 3 k  NZ Miklošová
204/2018 4.10.2018 4.10.2018 Dodatok 9 k zmluve o nájme Antolová
205/2018 2.10.2018 4.10.2018 Dodatok 1 k NZ Píš
206/2018 2.10.2018 4.10.2018 Dodatok 9 k NZ Píšová
207/2018 8.10.2018 9.10.2018 Dodatok k NZ OMNIMED
208/2018 9.10.2018 9.10.2018 Zmluva o dielo Stavis
209/2018 8.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Perniš
210/2018 8.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bokor
211/2018 1.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pastieriková
212/2018 6.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kotrík
213/2018 8.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Majdan
214/2018 10.10.2018 11.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Mgr Baláž
215/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kovár
216/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pálešová
217/20148 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kliniec
218/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kuna
219/2018 31.8.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bielický
220/2018 11.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Masár
221/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
222/2018 11.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šišmišová
223/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Marko
224/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Sochora
225/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
226/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Turcel
227/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Láderová
228/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
229/2018 28.9.2018 18.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lehuta
230/2018 15.10.2018 18.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
231/2018 8.10.2018 18.10.2018 Dodatok 2 k Zmluve o nájme NP Pekárová
232/2018 3.10.2018 18.10.2018 Zmluva o dielo MM Tenis Court
233/2018 18.10.2018 18.10.2018 Zmluva o dodávke tovaru JRK Slovensko
234/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Fabian
235/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Leitman
236/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Marková
237/2018 5.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
238/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
239/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Oravec
240/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Linder
241/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Niko
242/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lacková
243/2018 6.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Krivulčík
244/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kohútová
245/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Klamár
246/2018 10.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Juríková
247/2018 10.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Marková
248/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Hvolka
249/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kalač
250/2018 10.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Hepner
251/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
121/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Anton Vážan
122/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Viliam Hepner
123/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Alojz Kurbel
124/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Peter Adámik
125/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Milan Bokor
126/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Anton Bugár
127/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Mária Biskupovičová
128/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Karol Erney
129/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Roman Šimko
130/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Anton Vážan Bc.
131/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Vendelín Jalový
132/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Karol Kozák
133/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Eva Píšová
134/2018 10.8.2018 5.9.2018 Kompostér Ivan Šimurka
135/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Peter Hlavina
136/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Peter Marko Ing.
137/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Otto Čibík
138/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Pavol Huličiak
139/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Ján Vážan1952
140/2018 31.8.2018 6.9.2018 Umelecký výkon Miroslav Hanousek
141/2018 31.8.2018 6.9.2018 Umelecký výkon Jozef Mičko
142/2018 30.8.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
143/2018 3.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
144/2018 5.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
145/2048 5.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Píš
146/2018 31.8.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bezúch
147/2018 7.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
148/2018 7.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Solár
149/2018 7.9.2018 11.9.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hrušecká
150/2018 31.8.2018 12.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šimurka
151/2018 31.8.2018 12.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Mráz
152/2018 31.8.2018 12.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Letavay
153/2018 14.9.2018 14.9.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pernišová
154/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
155/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Duchovičová
156/2018 5.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kozák
157/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Antol
158/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Kukla
159/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Šimurka
160/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Marko
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
81/2018 26.4.2018 5.6.2018 Dodatok k ZZVB Termming
82/2018 6.6.2018 11.6.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Daumerová
83/2018 11.6.2018 11.6.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Luprich
84/2018 16.5.2018 12.6.2018 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo Stavby Nitra
85/2018 18.6.2018 18.6.2018 Zmluva o dielo K2 Atelier
86/2018 31.5.2018 18.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie MVSR
87/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
88/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
89/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
90/2018 20.6.2018 25.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
91/2018 7.6.2018 25.6.2018 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Hollý
92/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Fojtík
93/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Vida
94/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Pernišová
95/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Richter
96/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Perniš
97/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Jánošíkova
98/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Chudá
99/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Gundová
100/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Hodásová
101/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Marko
102/2018 18.6.2018 27.6.2018 Dodatok k NZ Gajdošíková
103/2018 18.6.2018 27.6.2018 Dodatok k NZ Bošková
104/2018 29.6.2018 3.7.2018 Zmluva o dodávke tovaru JRK
105/2018 29.6.2018 3.7.2018 Dodatok k zmluve o dodávke tovaru JRK
106/2018 2.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Kúdelka
107/2018 11.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Fecko
108/2018 11.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Arendáš
109/2018 20.7.2018 20.7.2018 Kúpna zmluva Zábojník
110/2018 10.7.2018 30.7.2018 Dodatok 2 k Zmluve o nájme bytu Mikloš
111/2018 10.7.2018 30.7.2018 Dodatok 3 k Zmluve o nájme bytu Píšová
112/2018 9.7.2018 30.7.2018 Dodatok 3 k Zmluve o nájme bytu Mondoková
113/2018 30.7.2018 2.8.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bošková
114/2018 30.7.2018 6.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
115/2018 3.8.2018 6.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
116/2018 6.8.2018 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
117/2018 9.8.2018 16.8.2018 Zmluva o dielo Daumer
118/2018 27.8.2018 27.8.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mikušová
119/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Vážan Ján1959
120/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Bugárová Marta
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
41/2018 4.4.2018 5.4.2018 Dodatok k NZ Perniš
42/2018 5.4.2018 9.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe obchodná akadémia
43/2018 11.4.2018 13.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Vážan
44/2018 16.4.2018 17.4.2018 Zmluva o dielo Stavby Nitra
45/2018 16.4.2018 17.4.2018 Pohrebisko Richterová
46/2018 9.4.2018 20.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe Obch. akadémia
47/2018 15.3.2018 23.4.2018 Zmluva o poskytnutí služby Manos consulting
48/2018 16.4.2018 23.4.2018 Kúpna zmluva Hromadová
49/2018 23.4.2018 23.4.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Leitmanová
50/2018 23.4.2018 23.4.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hanko
51/2018 19.4.2018 24.4.2018 Dodatok 2 k NZ Barborka
52/2018 18.4.2018 24.4.2018 Dodatok 2 k NZ Šagátová
53/2018 27.4.2018 27.4.2018 Zmluva o nájme NP Eko
54/2018 26.4.2018 27.4.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme Lenghart
55/2018 27.4.2018 27.4.2018 Zmluva o zverení majetku do správy DK
56/2018 16.3.2018 27.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie SRZ
57/2018 30.4.2018 3.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Leitmanová
58/2018 30.4.2018 3.5.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Masárová
59/2018 2.5.2018 3.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
60/2018 4.5.2018 4.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Richter
61/2018 9.5.2018 9.5.2018 Zmluva o dielo Daumer
62/2018 7.5.2018 9.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mjartanová
63/2018 14.5.2018 14.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mendel
64/2018 14.5.2018 14.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
65/2018 10.5.2018 14.5.2018 Zmluva o termínovanom úvere VÚB
66/2018 10.5.2018 14.5.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB
67/2018 15.5.2018 15.5.2018 Kúpna zmluva Kováč
68/2018 16.5.2018 17.5.2018 Zámenná zmluva Bc Vážan
69/2018 27.4.2018 17.5.2018 Dodatok č. 3 Lekáreň
70/2018 21.5.2018 21.5.2018 Zmluva o dielo Eurovia
71/2018  1.5.2018 21.5.2018 Dodatok 2 k mandátnej zmluve Termming
72/2018 22.5.2018 22.5.2018 Zmluva o dielo Šandor
73/2018 23.5.2018 23.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 1 Pažická
74/2018 23.5.2018 23.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 2 Pažická
75/2018 18.5.2018 24.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
76/2018 15.5.2018 29.5.2018 Dodatok 2 k NZ Švorc
77/2018 28.5.2018 30.5.2018 Zmluva o dielo Abeli
78/2018 30.5.2018 31.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bitarová
79/2018 28.5.2018 1.6.2018 Zmluva o dielo K-plast
80/2018 21.5.2018 5.6.2018 Zmluva o nájme COOP Jednota
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2018  3.1.2018  3.1.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku – Deák
2/2018 2.1.2018 3.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pálešová
3/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybianska
4/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
5/2018 18.12.2017 12.1.2018 Zmluva o nájme bytu Šemodová
6/2018 2.1.2018 12.1.2018 Rámcová zmluva PPC MŠ
7/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybnikár
8/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Tadialová
9/2018 1.1.2018 22.1.2018 Dodatok 5 k Zmluve o nájme Kertészová
10/2018  24.11.2017  22.1.2018 Kúpna zmluva Vážan, Matiašová….
11/2018 24.1.2018 24.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Rakytková
12/2018 5.2.2018 7.2.2018 Dodatok 5 k zmluve o nájme NP Píšová
13/2018 7.2.2018 7.2.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurunczi
14/2018 2.1.2018 12.2.2018 Kúpna zmluva T-613
15/2018 2.1.2018 16.2.2018 Kúpna zmluva Borko
16/2018 6.2.2018 16.2.2018 Dodatok 2 k Nájomnej zmluve Rybiansky
17/2018 21.2.2018 26.2.2018 Dodatok 8 k Nájomnej zmluve DAYA
18/2018 28.2.2018 28.2.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hraňová
19/2018 28.2.2018 1.3.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pešadíková
20/2018 12.2.2018 5.3.2018 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve Píšová K.
21/2018 2.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Zelenina
22/2018 1.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Milsy
23/2018 8.3.2018 8.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
24/2018 9.3.2018 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
25/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Cmarková
26/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Honesová
27/2018 14.2.2018 13.3.2018 Zmluva o pripojení SSE
28/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
29/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
30/2018 15.3.2018 16.3.2018 Zámenná zmluva Mokrý
31/2018 05.3.2018 19.3.2018 Zmluva o dielo MS-statika
32/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
33/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
34/2018 08.03.2018 20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
35/2018  13.3.2018  20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
36/2018  23.3.2018  23.3.2018 Kúpna zmluva Ličková
37/2018 26.3.2018 26.3.2018 Dohoda o absolventskej praxi ÚPSVaR
38/2018 26.3.2018 27.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Chalmovský
39/2018 28.3.2018 28.3.2018 Zmluva ZOTP Bros
40/2018 23.3.2018 5.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku RybárováČíslo Uzatvorená Zverejnená Názov
201/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Floriš
202/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Matejčeková
203/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Konopová
204/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Špeťko
205/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Ing. Tomanec
206/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Vrtala
207/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Šormanová
208/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Jakubech
209/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Buchanec
210/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Cagáňová
211/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Švorc
212/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Perniš
213/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Kurbel
214/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Loja
215/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Belokostolský
216/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Páleš
217/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Masár
218/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme M. Pos
219/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme L. Píš
220/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Šnircová
221/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Szabo
222/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Laczo Štefan
223/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Krakovik
224/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Láder
225/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Macho
226/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Švorc
227/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Al-Hadi
228/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Ondračková
229/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Gábela
230/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme MUDr. Tvrdík
231/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Minich
232/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Peter Lukáč
233/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme L. Minich
234/2017 5.10.2017 Zmluva nájme Holenda
235/2017 5.10.2017 Zmluva o nájme Ročkár
236/2017  4.10.2017  5.10.2017 Mandátna zmluva Balkó
237/2017  6.10.2017  6.10.2017 Dodatok 4 k zmluve o nájme Pizzéria Aréna
238/2017  10.10.2017  10.10.2017 Dodatok 1 k zmluve o dotácii JDS
239/2017  9.10.2017  11.10.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke Karate klub
240/2017 2.9.2017 19.10.2017 Zmluva o spolupráci Fructop
241/2017 11.9.2017 19.10.2017 Dodatok Fructop
242/2017 9.10.2017 19.10.2017 Dodatok k NZ Miklošová
243/2017 25.10.2017 26.10.2017 Dodatok 5 k NZ Mrázová
244/2017 16.10.2017 26.10.2017 Dodatok 2 k NZ Vážan
245/2017 26.10.2017 26.10.2017 Zmluva o spolupráci MVSR
246/2017 27.10.2017 30.10.2017  Kúpno predajná zmluva Ligas
247/2017 30.10.2017 30.10.2017 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti Špeťková
248/2017 30.10.2017 30.10.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Haragová
249/2017 25.10.2017 30.10.2017 Kúpna zmluva Lacková, Pukačová
250/2017 3.11.2017 9.11.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Vážan
251/2017 6.11.2017 9.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
252/2017 6.11.2017 10.11.2017 Zmluva o budúcej zmluve ELEKOS
253/2017 6.11.2017 14.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb Klopčeková
254/2017 9.11.2017 14.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie SRZ
255/2017 15.11.2017 15.11.2017 Dodatok 1 k zmluve o nájme pozemku Pastierik
256/2017 15.11.2017 16.11.2017 Zmluva o poskytnutí auditorských slžieb Interaudit
257/2017 29.11.2017 30.11.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
258/2017 29.11.2017 30.11.2017 Zmluva o nájme pozemku Dodok
259/2017 22.11.2017 30.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
260/2017 30.11.2017 1.12.2017 Zmluva o nájme NP Šimková
261/2017 1.12.2017 4.12.2017 Zmluva o spolupráci ELEKOS
262/2017 1.12.2017 4.12.2017 Dodatok 2 k Nájomnej zmluve Lekáreň
263/2017 4.12.2017 4.12.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pálešová
264/2017 15.11.2017 6.12.2017 Zmluva o nájme bytu Urbanová
265/2017 13.11.2017 6.12.2017 Zmluva o nájme bytu Milevová
266/2017 4.12.2017 11.12.2017 Dodatok 1 k Zmluve o dotácii FK Junior
267/2017 7.12.2017 11.12.2017 Dodatok 1 k Zmluve o dotácii ZO SZZP
268/2017 13.12.2017 14.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
269/2017 14.12.2017 15.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
270/2017 1.12.2017 18.12.2017 Zmluva Poliak
271/2017 19.12.2017 19.12.2017 Zmluva Innovatrics
272/2017 21.12.2017 21.12.2017 Kolektívna zmluva
273/2017 21.12.2017 21.12.2017  Zmluva o nájme Pálešová
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
161/2017  19.7.2017  9.8.2017 Dodatok č. 2 Senková
162/2017  21.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Mráziková
163/2017  20.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Holubcová
164/2017  18.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Pipíška
165/2017  20.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Píš
166/2017  20.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Hepnerová
167/2017  21.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Kulich
168/2017  24.6.2017  10.8.2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Hagovský
169/2017  24.7.2017  10.8.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Slošiarová
170/2017  18.7.2017  11.8.2017 Dodatok č. 2 Dodoková
171/2017  20.7.2017  11.8.2017 Dodatok č. 2 Pukač
172/2017  20.7.2017  11.8.2017 Dodatok č. 2 Guľa
173/2017  26.7.2017  17.8.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Oravec
174/2017  3.8.2017  17.8.2017 Dodatok č. 2 Jančovič
175/2017  23.8.2017  24.8.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Altofová
176/2017  28.8.2017  4.9.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Antol
177/2017  15.8.2017  6.9.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie TSK
178/2017  6.9.2017  6.9.2017 Kúpna zmluva Flimelová
179/2017  1.9.2017  12.9.2017 Dodatok 1 k mandátnej zmluve Ekoenergia
180/2017  14.9.2017  12.9.2017 Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Lomtec
181/2017  5.9.2017  14.9.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
182/2017  20.9.2017  21.9.2017 Zmluva o dielo Daumer
183/2017  25.9.2017  21.9.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Slošiarová
184/2017  25.9.2017  25.9.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Švarcová
185/2017  25.9.2017  25.9.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Antol 
186/2017  22.9.2017  28.9.2017 Dodatok 2 Blahová
187/2017  29.9.2017  29.9.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Gundová
188/2017  2.10.2017  2.10.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Chudá
189/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Dechetová
190/2017   5.10.2017 Zmluva o nájme M. Pos
191/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme MUDr. Kukla
192/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Ing. Makeš
193/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme MUDr. Bíro
194/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme SSS
195/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme ZŠ
196/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Šujanová
197/2017   5.10.2017 Zmluva o nájme Ľ. Pos
198/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Píš
199/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Špaldoňová
200/2017  5.10.2017 Zmluva o nájme Mendel
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
121/2017  1.4.2017  3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Mrázová
122/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Gundová
123/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Hodásová
124/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Perniš
125/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Gajdošíková
126/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ CHudá
127/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Píš
128/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Rybiansky
129/2017 1.4.2017  3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Jánošíková
130/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Miklošová
131/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Beláková
132/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Perniš
133/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Mikloš
134/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Rybár
135/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Bošková
136/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Hollý
137/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Stollman
138/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Šemoda
139/2017 1.4.2017  3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Perniš
140/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Húsková
141/2017 1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Šimko
142/2017 1.4.2017  2.7.2017 Dodatok 1 k NZ Richter
143/2017  22.6.2017  4.7.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Špeťková
144/2017  22.6.2017 4.7.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš J.
145/2017  24.6.2017 4.7.2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Webers
146/2017 24.6.2017 4.7.2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Habanera
147/2017 24.6.2017 4.7.2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Habanera2
148/2017  24.6.2017 4.7.2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Music a MOHR
149/2017  30.6.2017  13.7.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP SSS
150/2017  20.7.2017  9.8.2017 Zmluva o dielo Daumer
151/2017  18.7.2017  9.8.2017 Dodatok č. 2 Černáková
152/2017  18.7.2017  9.8.2017 Dodatok č. 2 Jánošíková
153/2017  28.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Húsková
154/2017  21.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Šutek
155/2017  18.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Kurbel
156/2017  18.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Šimurková
157/2017  19.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Kellenbergerová
158/2017  18.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Duchoňová
159/2017  19.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Klucha
160/2017  19.7.2017 9.8.2017 Dodatok č. 2 Žitniaková
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
81/2017  1.4.2017  29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Píšová
82/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Senková
83/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Mráziková
84/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Holubcová
85/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Březovský
86/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Pukač
87/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Vrobel
88/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Pipíška
89/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Píš
90/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Hepnerová
91/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Píšová
92/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Kulich
93/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Horváth
94/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Borková
95/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Mondoková
96/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Guľa
97/2017  12.5.2017 29.6.2017 Rámcová zmluva Ptáček
98/2017  27.6.2017 30.6.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Richter
99/2017  26.6.2017 30.6.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Píš
100/2017  30.6.2017 3.7.2017 Kúpna zmluva Ing. Falat
101/2017  30.6.2017 3.7.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Švorc
102/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Vážan
103/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Jančovič
104/2017  1.4.2017  3.7.2017 Dodatok k NZ Vojáčeková
105/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Barborka
106/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Ambróz
107/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Pos
108/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Fojtík
109/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok k NZ Šagátová
110/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Grolmusová
111/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Pálešová
112/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Radošinský
113/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Vida
114/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Teuschelová
115/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok k NZ Marko
116/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok k NZ Minich
117/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Andraši
118/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Chodchulová
119/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Černáková
120/2017  1.4.2017 3.7.2017 Dodatok 1 k NZ Mrázová
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
41/2017  21.4.2017 2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
42/2017 21.4.2017 2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
43/2017 21.4.2017 2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
44/2017 21.4.2017 2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
45/2017 21.4.2017 2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
46/2017 21.4.2017 2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
47/2017 21.4.2017 2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
48/2017  4.5.2017  4.5.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ľachký
49/2017  9.5.2017  10.5.2017 Dodatok 1 k Zmluve o dielo OSP
50/2017  5.4.2017  16.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
51/2017  30.4.2017  29.5.2017 Dodatok k mandátnej zmluve Termming
52/2017  19.5.2017 29.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠKPriehrada
53/2017  22.5.2017  29.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FKJunior
54/2017  29.5.2017 29.5.2017 Zmluva o nájme Láder
55/2017  24.4.2017 29.5.2017 Dodatok k zmluve Telekom
56/2017 24.4.2017 29.5.2017 Dodatok k zmluve Telekom
57/2017 24.4.2017 29.5.2017 Dodatok k zmluve Telekom
58/2017 24.4.2017 29.5.2017 Dodatok k zmluve Telekom
59/2017  23.5.2017  30.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
60/2017  1.6.2017  1.6.2017 Zmluva o dielo SABA
61/2017  2.2.2016  5.6.2017 Zmluva o nájme bytu Vážan
62/2017  30.5.2017  5.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
63/2017  5.6.2017  5.6.2017 Zmluva o dielo PD Cesty
64/2017  5.6.2017  5.6.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
65/2017  26.5.2017  7.6.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena Termming
66/2017  12.6.2017  12.6.2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Minichová
67/2017  20.6.2017  20.6.2017 Zmluva o dielo Strojstav
68/2017 20.6.2017  21.6.2017 Zmluva o dielo Strojstav
69/2017 20.6.2017  21.6.2017 Zmluva o dielo Strojstav (2)
70/2017 20.6.2017  21.6.2017 Zmluva o dielo Stavby Nitra
71/2017 1.4.2017  29.6.2017 Dodatok1 k NZ Šutek
72/2017  1.4.2017  29.6.2017 Dodatok1 k NZ Kurbel
73/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok1 k NZ Lochová
74/2017  1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Šimurková
75/2018 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Blahová
76/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Kellenbergerová
77/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Dodoková
78/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Duchoňová
79/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Klucha
80/2017 1.4.2017 29.6.2017 Dodatok 1 k NZ Žitniaková
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2017  13.12.2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Horváth
2/2017  16.1.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku – Rybianska
3/2017  17.1.2017 Zmluva_o_dielo_OSP
4/2017  1.12.2016 Mandátna_zmluva_Torvo
5/2017  19.1.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Šimurková
6/2017  19.1.2017  2.2.2017 Zmluva o dielo Strojstav
7/2017  2.2.2017  2.2.2017 Kúpna zmluva Hepner Ján
8/2017  1.1.2017  13.2.2017 Kolektívna zmluva
9/2017  13.2.2017  15.2.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Valenteje
10/2017  25.12017  15.2.2017 Zmluva o nájme bytu Pos
11/2017  15.2.2017  15.2.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štorcelová
12/2017  23.2.2017  23.2.2017 Zmluva o dielo Statika
13/2017  6.3.2017  9.3.2017 Kúpna zmluva Balážovci
14/2017  6.3.2017  9.3.2017 Zmluva o dielo HD
15/2017  2.2.2017  9.3.2017 Zmluva o nájme bytu Březovský
16/2017  3.32017  10.3.2017 Zmluva o nájme bytu Píš E.
17/2017  3.10.2016  14.3.2017 Zámenná zmluva Šimko Kollár
18/2017  10.3.2017  14.3.2017 Zmluva o dielo ISA projekta
19/2017  1.1.2017  15.3.2017 Dodatok č.4 Kertészová
20/2017  17.3.2017  20.3.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pernišová
21/2017  21.3.2017  21.3.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Švorcová
22/2017  22.3.2017  29.3.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurbelová
23/2017  27.3.2017  29.3.2017 Zmluva o poskytovaní služieb Sylviastrav
24/2017  22.3.2017  7.4.2017 Dodatok k zmluve o spolupráci IA
25/2017  5.4.2017  7.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FKJunior
26/2017  18.4.2017  18.4.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štorcelová
27/2017  18.4.2017  18.4.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kaplavka
28/2017  29.3.2017  20.4.2017 Zmluva o nájme bytu Putyerová
29/2017  25.4.2017  20.4.2017 Zmluva o dielo Stavis
30/2017  11.4.2017  20.4.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Posová
31/2017  21.4.2017  20.4.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Šormanová
32/2017  21.4.2017  28.4.2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Beniak
33/2017  2.5.2017 Rámcová zmluva PPC
34/2017  21.4.2017  2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
35/2017  21.4.2017  2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
36/2017  26.4.2017  2.5.2017 Zmluva o nájme bytu Miháliková
37/2017  21.4.2017  2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
38/2017  21.4.2017  2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
39/2017  21.4.2017  2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE
40/2017  21.4.2017  2.5.2017 Zmluva o pripojení SSE

1 2 3 30