Hlavné menu

petras

1 2 3 32

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov. Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu. Ak je to potrebné , obec požiada osobu vykonávajúcu správu bytového domu o poskytnutie údajov o domoch a bytoch, ktoré táto osoba spravuje. Osoba podľa § 7 ods.2 písm. b) je povinná poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti obce do 60 dní od doručenia žiadosti.
Osoba vykonávajúca správu bytového domu , ktorá poruší povinnosť poskytnúť údaje o domoch a bytoch, ktoré spravuje, sa dopustí správneho deliktu. Obec jej uloží pokutu od 250 Eur do 1 500 Eur.

V prípade otázok  k danej problematike Vám bližšie informácie poskytneme na Obecnom úrade v Kanianke počas pracovných dní OcÚ tel. kontakt 046/5400615, e-mail: scitanie@kanianka.sk

 

Zákon č_223-2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

Metodický-pokyn-ŠÚ-SR-ktorým-sa-ustanovuje-postup-osôb-vykonávajúcich-správu-bytových-domov-pri-zbere-údajov-o-domoch-a-bytoch-pre-účely-SODB-v-roku-2021

Opatrenie-Štatistického-úradu-SR-č_44_2020-Z

Tabuľka pre správcov bytových domov

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2020  18.12.2019  14.1.2020 Nájomná zmluva NICOL
2/2020 16.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva Čertíková
3/2020 18.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva B Vojaček 032020
4/2020 14.1.2020 14.1.2020 Nájomná zmluva SRZ
5/2020 13.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva J Duškevič 052020
6/2020 27.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva Balna 062020
7/2020 15.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva P Kotrik 072020
8/2020 7.1.2020 14.1.2020 kúpna zmluva Maďarová
9/2020 9.1.2020 14.1.2020 Kúpna zmluva PDP
10/2020 9.1.2020 14.1.2020 Dohoda o ukončení zmluvy Šupa
11/2020 13.1.2020 14.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horňák
12/2020 13.1.2020 14.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štancel
13/2020 30.12.2020 21.1.2020 Kúpna zmluva Borko
14/2020 30.12.2020 21.1.2020 Kúpna zmluva T-613
15/2020 16.1.2020 21.1.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
16/2020 28.11.2019 23.1.2020 DODATOK č. 3 Pálešová
17/2020 28.11.2019 23.1.2020 Zmluva o nájme – Boško
18/2020 30.12.2020 23.1.2020 Dodatok 1 k ZoD K2 Atelier
19/2020 18.12.2019 30.1.2020 Zmluva o obchodných podmienkach COOP Jednota
20/2020 3.2.2020 4.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Minichová
21/2020 3.2.2020 10.2.2020 Zmluva o poskytnutí podpory SAŽP
22/2020 17.2.2020 17.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko Minichová
23/2020 17.2.2020 17.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Klamár
24/2020 14.2.2020 17.2.2020 Rámcová kúpno-predajná zmluva TSV Papier
25/2020 10.2.2020 17.2.2020 Opakovaná zmluva Píš E.
26/2020 12.2.2020 17.2.2020 Opakovaná zmluva Pös A.
27/2020 17.2.2020 18.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
28/2020 17.2.2020 20.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SZZP
29/2020 17.2.2020 2.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
30/2020 24.2.2020 2.3.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Šidlo
31/2020 28.2.2020 3.3.2020 Zmluva o nájme NP Chriňák
32/2020 26.2.2020 9.3.2020 Kúpna zmluva Hepner
33/2020 4.3.2020 9.3.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ondrejovič
34/2020 6.3.2020 9.3.2020 Dohoda 293 VÚB
35/2020 6.3.2020 9.3.2020 Zmluva o termínovanom úvere 217 VÚB
36/2020 6.3.2020 9.3.2020 Zmluva o termínovanom úvere 216 VÚB
37/2020 6.3.2020 9.3.2020 Dohoda 300 VÚB
38/2020 12.3.2020 16.3.2020 Zmluva o dielo STAVIS + Dodatok
38/2020 12.3.2020 16.3.2020 Krycí list rozpočtu k zmluve o dielo Stavis
39/2020 16.3.2020 24.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO
40/2020 20.3.2020 24.3.2020 Zmluva o jednorázovej spolupráci
41/2020 26.3.2020 30.3.2020 Zmluva o prevode vlastníctva SPF
42/2020 26.3.2020 30.3.2020 Zmluva RECobal
43/2020 1.4.2020 2.4.2020 Zmluva o lízingu LZC2060191
44/2020 2.4.2020 3.4.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Zambojová
45/2020 7.4.2020 Zmluva  o nájme bytu Pösová Marianna
46/2020 7.4.2020 Zmluva o nájme bytu Putyera Andrej
47/2020 7.4.2020 Zmluva o nájme bytu Ing. Soňa Raffayová
48/2020 3.4.2020 16.4.2020 Zmluva o budúcej zmluve Lajstríková
49/2020 8.4.2020 16.4.2020 Zmluva o nájme kompostéra Úradníková
50/2020 16.4.2020 20.4.2020 Zmluva o dielo Daumer
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
51/2020 20.4.2020 20.4.2020 Zmluva o nájme bytu – OPAKOVANÁ Miháliková
52/2020 29.4.2020 30.4.2020 Zmluva o poverení so spracovaním os. údajov
53/2020 29.4.2020 30.4.2020 Zmluva o poskytnutí počítačových programov
54/2020 29.4.2020 30.4.2020 Zmluva o aktualizácii programov
55/2020 27.4.2020 30.4.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mendelová
56/2020 7.5.2020 13.5.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šimko Jozef
57/2020 6.5.2020 13.5.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Talianová
58/2020 14.5.2020 18.5.2020 Zmluva o dielo G-amsi
59/2020 14.5.2020 25.5.2020 Mandátna zmluva o dielo Znaling
60/2020 20.5.2020 25.5.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
61/2020 21.5.2020 25.5.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mečiar
62/2020 20.5.2020 25.5.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurbel
63/2020 21.5.2020 25.5.2020 Zmluva o nájme kompostéra Bartolen
64/2020 15.6.2020 17.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Vrtál
65/2020 17.6.2020 17.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
66/2020 2.6.2020 22.6.2020 Zmluva o spolupráci SFZ
67/2020 10.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme bytu Ing. Čížová 13-24
68/2020 17.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme kompostéra Leitmanová
69/2020 8.6.2020 22.6.2020 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy SSD
70/2020 15.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme bytu Pipíška.
71/2020 19.6.2020 22.6.2020 Zmluva o nájme bytu Holubcová
72/2020 16.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kulich
73/2020 16.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šulík
74/2020 16.6.2020 23.6.2020 Kúpna zmluva  a zmluva o zriadení predkupného práva SSD
75/2020 16.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov SSD
76/2020 10.6.2020 23.6.2020 Zmluva o nájme bytu Černák 23-4
77/2020 16.6.2020 26.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
78/2020 15.6.2020 26.6.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Vrtál
79/2020 26.6.2020 26.6.2020  Zmluva o nájme kompostéra Marková
80/2020 30.6.2020 1.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Borko
81/2020 30.6.2020 1.7.2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný úrad
82/2020 3.7.2020 6.7.2020 Zmluva o aktualizácii programov Topset
83/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Hepnerová
84/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Kurbel
85/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Šimurková
86/2020 2.7.2020 8.7.2020 Zmluva o nájme bytu Šutek
87/2020 6.7.2020 9.7.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku MUDr. Borková
88/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minich
89/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vlha
90/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Bugár
91/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o dielo Závlahy
92/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Koreň
93/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Páleš
94/2020 30.6.2020 9.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Znamenák
95/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Jánošíková E.
96/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Kellenbergerová O.
97/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Klucha M., Kluchová V.
98/2020 6.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Píš T.
99/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Senková M.
100/2020 6.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Žitniaková I.
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
101/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Duchoňová J.
102/2020 6.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Guľa N.
103/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Ing.Dodoková K.
104/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Mráziková Ľ.
105/2020 8.7.2020 14.7.2020 Zmluva o nájme bytu Pukač B., Pokrývačová D.
106/2020 10.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Žibek
107/2020 6.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Danišovič
108/2020 9.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Rybianska
109/2020 16.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minichová
110/2020 13.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Kukla
111/2020 8.7.2020 20.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Štrempeková
112/2020 15.7.2020 21.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Strelec
113/2020 20.7.2020 21.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mičunek
114/2020 20.7.2020 21.7.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Gaman
115/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Olšiak
116/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Komošová
117/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minich
118/2020 22.7.2020 24.7.2020 Zmluva o nájme kompostéra Suchánek
119/2020 27.7.2020 28.7.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
120/2020 29.7.2020 3.8.2020 Zmluva o nájme Bobušová B. 600
121/2020 27.7.2020 3.8.2020 Zmluva o nájme Húsková Ž. 600
122/2020 31.7.2020 4.8.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hosp. Enviropol
123/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Važan
124/2020 31.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minich
125/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Lacko
126/2020 31.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cachovanová
127/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cmarko
128/2020 29.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Petráš
129/2020 31.7.2020 4.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Višňovec
130/2020 30.7.2020 4.8.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mendelová
131/2020 5.8.2020 5.8.2020 Kúpna zmluva Hodas
132/2020 3.8.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
133/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kršák
134/2020 31.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Špeťko
135/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kováč
136/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Belák
137/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Sečiansky
138/2020 30.7.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mečiar
139/2020 4.8.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Marko
140/2020 3.8.2020 11.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Minichová
141/2020 7.8.2020 11.8.2020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s.
142/2020 28.7.2020 19.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Líšková
143/2020 29.7.2020 26.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cmarko
144/2020 1.8.2020 26.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Sigotský P.
145/2020 29.7.2020 26.8.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kiaba
146/2020 26.8.2020 26.8.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bielická
147/2020 26.8.2020 7.9.2020 Zmluva o nájme bytu p.Jančovič 600
148/2020 31.7.2020 7.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Boboková
149/2020 6.7.2020 7.9.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
150/2020 8.9.2020 8.9.2020 Kúpna zmluva Lajstríková
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
151/2020 28.8.2020 8.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra
152/2020 8.9.2020 8.9.2020 Mandátna zmluva Znaling
153/2020 10.9.2020 10.9.2020 Dodatok 1 k Zmluve o termínovanom úvere VUB
154/2020 9.9.2020 16.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
155/2020 11.9.2020 16.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Korec
156/2020 14.9.2020 16.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vrtál
157/2020 22.6.2020 24.9.2020 Zmluva o detskom ihrisku Gatialová
158/2020 23.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Poláček
159/2020 23.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Hianik
160/2020 24.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Benkovič
161/2020 24.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šušol
162/2020 13.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Pastieriková
163/2020 14.9.2020 24.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Nováková
164/2020 23.9.2020 25.9.2020 Zmluva o nájme kompostéra Hepnerová
165/2020 29.9.2020 1.10.2020 Zmluva o dielo Elektro MLM
166/2020 18.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kopostéra Mgr. Hortuláni
167/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Pálik
168/2020 13.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Belan
169/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Hepner
170/2020 24.9.2020 1.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
171/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
172/2020 30.9.2020 1.10.2020 Zmluva o o nájme kompostéra Baláž
173/2020 23.9.2020 1.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Šeliga
174/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Sochora
175/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vaňovič
176/2020 2.10.2020 6.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Cachovan
177/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Kováč
178/2020 30.9.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
179/2020 1.10.2020 6.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Antol
180/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Garaj
181/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Burkhardt
182/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Iliášová
183/2020 30.9.2020 7.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Gužíková
184/2020 7.10.2020 13.10.2020 Zmluva o dielo Daumer
185/2020 8.10.2020 13.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Gatial
186/2020 9.10.2020 13.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Majdanová
187/2020 12.10.2020 13.10.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píšová
188/2020 28.8.2020 13.10.2020 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku FK Junior
189/2020 14.10.2020 14.10.2020 Zmluva o dielo OSP
190/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Znamenáková
191/2020 10.10.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Makeš
192/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Šimoňák
193/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Marko
194/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra M. Marko
195/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Bc. Vážan
196/2020 30.9.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Koprda
197/2020 8.10.2020 14.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Cachovanová
198/2020 12.10.2020 15.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Mišenka
199/2020 14.10.2020 15.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Páleš
200/2020 14.10.2020 15.10.2020 Zmluva o nájme kompostéra Antol

Obec Kanianka oznamuje občanom Slovenskej republiky, ktorí majú trvalé bydlisko  na území obce Kanianka a v čase volieb do NR SR sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, že svoje žiadosti na „VOĽBU POŠTOU“ môžu posielať na emailovú adresu:

ocu.kanianka@stonline.sk

Všetky informácie k voľbám nájdete na stránke Ministerstva vnútra a taktiež na web stránke obce Kanianka “ Voľby do NR SR 2020″

 Ziadost_o_volby_postou.pdf(341.5 kB)Ziadost_o_volby_postou.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy na zasielanie žiadostí o voličský preukaz

ocu.kanianka@stonline.sk

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:

ocu.kanianka@stonline.sk

Určenie volebných okrskov a miestností

Volebné okrsky a miestnosti

 

1 2 3 32