Hlavné menu

hujova

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom:„Zastrešenie schodiska OcÚ “.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9.000,- €

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail:


pdfvýzva k súťaži

pdfVýkresy

pdfZmluva o dielo


Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom:„Parkovisko pri materskej škole “.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 6.400,- €

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail:

pdfvýzva k súťaži

pdfZmluva o dielo