Hlavné menu

hujova

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom:„Výstavba trhoviska Kanianka.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 29.807,- €

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka,resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.


pdfvýzva Trhovisko

doczmluva trhovisko

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s názvom:„Materiál na výstavbu ihriska.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 15.975,60

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka,resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

pdfvýzva

Obecný úrad Kanianka oznamuje zmenu úradných hodín od 2. 3.2015 nasledovne:

Pondelok: 7,30 h – 16,00 h

Utorok: 7,30 h – 16,00 h

Streda: 7,30 h – 16,30 h

Štvrtok : 7,30 h – 16,00 h

Piatok: 7,30 h – 13,00 h


Obedná prestávka: 11,30 h – 12,00 h