Hlavné menu

hujova

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: Izolácia strechy nad bývalým Biliard klubom a kanceláriami

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3.500,-€

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: ocu.kanianka@stonline.sk

pdfVýzva k súťaži

Stravovacie služby s.r.o. Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „Námorný kontejner + doprava, nakládka a následná vykládka

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2000,- €


Bližšie informácie u administratívnej pracovníčky p. Marty Švorcovej tel. 046/5401084, Stravovacie služby s.r.o. Kanianka, SNP 584/3, 972 17 Kanianka, oks.kanianka@azet.sk

pdfVýzva na predkladanie ponúk

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „Oprava ciest v obci Kanianka “

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 189.000,- €

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: pdfSúťažné_podklady

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „Bankový úver na asfaltovanie miestnych komunikácií “

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 83.226,-€

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: pdfVýzva k súťaži