Hlavné menu

hujova

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „Bankový úver na asfaltovanie miestnych komunikácií “

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 83.226,-€

Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5400615, e-mail: pdfVýzva k súťaži


 

SÚTAŽ   EKOHRA

spoločnosti Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva SR

od 01. 02. 2014 (7.00 hod.) do 28. 02. 2014 (20.00 hod.)

Zbierajme akékoľvek prázdne PET fľaše, ktoré však nesmú byť zlisované.

Vyhrajme prostriedky na rekonštrukciu

športových ihrísk


 Kritéria hodnotenia                      

     najviac odovzdaných fliaš

     najaktívnejšia trieda (aktivita triednych kolektívov)


Bližšie informácie: http://vsetkopreskoly.sk/skoly/clanok/sutaz–pre-zakladne-a-stredne-skoly