Hlavné menu

hujova

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE

RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ

ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH

PRÁZDNIN BUDE PRERUŠENÁ

OD 22.12.2018- 06.01.2019

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ 07.01.2019 /t.j. v pondelok/ 

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Zimná údržba chodníkov v obci Kanianka “
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH do 10.500,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

Zoznam ulíc Chodníky

Zmluva

Obec Kanianka zverejňuje  usmerňujúci list Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý súvisí s nálezom Ústavného súdu SR o protiústavnosti ustanovení v § 4, 5 a 6 zákona č. 140/2014 Z. z., podľa ktorého obce vydávajú potvrdenia pre záujemcov o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

ZMOS