Hlavné menu

hujova

1 2 3 40

Jarné upratovanie obce bude 21.4.2018 so zrazom o 9,00 hod. pri priehrade (amfiteátri). Zúčastňujú sa záujmové združenia a organizácie + dobrovoľníci, materská škola, malí aj veľkí, starí aj mladí, zdraví aj chorí. Občerstvenie bude o 13,30 hod. na Labuti (guláš, pivo, kofola).

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „ Zábradlia Kanianka“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 11.723,25 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

1 2 3 40