Hlavné menu

hujova

1 2 3 97

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydalo vyhlášku č. 277, ktorou nariaďuje zákaz prezenčného vzdelávania pre žiakov 2. stupňa základných škôl
od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021. 
Z tohto dôvodu prechádzajú žiaci 2 stupňa od 6. decembra 2021 na dištančné vzdelávanie. Bližšie informácie budú podané prostredníctvom triednych učiteľov.

 

Zberný dvor v obci Kanianka bude otvorený každú stredu a v sobotu nasledovne:

STREDA  9:00 hod. – 17:00 hod.

SOBOTA  9:00 hod. – 14:00 hod.

Vedúca vývarovne Kanianka oznamuje všetkým stravníkom, že stravné lístky zakúpené v  roku 2021 je potrebné minúť do konca roka 2021. Zároveň Vám oznamujeme , že vývarovňa v Kanianke bude v prevádzke do 23.12.2021 vrátane. V prevádzke sa opätovne začne variť 10.1.2022.

1 2 3 97