Hlavné menu

hujova

1 2 3 40

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom novonastupujúcich detí, že sa bude konať rodičovské združenie dňa 21.6.2018 o 15,30 hod. v materskej škole .

Program :

  1. Oboznámenie s postupom a výsledkami zápisu detí na školský rok 2018/2019.
  2. Prevzatie rozhodnutia o prijatí
  3. Diskusia – Rôzne

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom novonastupujúcich detí, že sa bude konať rodičovské združenie dňa 21.6.2018 o 15,30 hod. v materskej škole .

Program :

  1. Oboznámenie s postupom a výsledkami zápisu detí na školský rok 2018/2019.
  2. Prevzatie rozhodnutia o prijatí
  3. Diskusia – Rôzne

 

1 2 3 40