VZN 1-2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy

VZN 2-2022 o opatrovateľskej službe