Vážení stravníci, oznamujeme Vám, že v obecnej vývarovni sa opätovne začne  variť   10.1.2022. Na odber stravy sa môžete nahlásiť  a kúpiť si stravné lístky v priestoroch vývarovne.

Ďalej  Vám oznamujeme, že od 1.1.2022 sa mení cena stravného  a to nasledovne:

  • Dôchodcovia od 62 r.  3,50€
  • Ostatní stravníci  4,00€

Jedálny lístok 17.1.2022-21.1.2022

Jedálny lístok 10.1,2022 – 14.1.2022