Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina oznamuje, že dňa 16.9.2021 od 7,30 h do 15,30 h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Odberné miesto: Ulica Športová

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny