Oznámenie a podmienky výberového konania:

výberové konanie riaditeľ DK