Oznamujeme rodičom detí, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu, že od 1.8.2021 je zmena v legislatíve. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke ZŠ Kanianka a facebukovej stránke MŠ Kanianka.
Informácie o uplatnení dotácie je potrebné oznámiť na ZŠ a MŠ do 30.7.2021.