Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
2/2021 22.12.2020 12.1.2021 Zmluva o nakladaní s odpadmi Natur-pack
1/2021 30.12.2020  8.1.2021 Zmluva o nájme kompostéra SVB