Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
H4/2021 11.1.2021 14.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pekárová
H3/2021 7.1.2021 14.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmus
H2/2021 11.1.2021 11.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Adamcová
H1/2021 7.1.2021 8.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hladký