Oznamujeme občanom, že všetky  žiadosti, ktoré posielate na obecný úrad, alebo vhadzujete do poštovej schránky, musia byť podpísané.   

Žiadosti, ktoré zasielate emailom musia byť naskenované s podpisom.

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.