Starosta

Ing. Ivor Husár

starosta@kanianka.sk

 

Pracovníci

Referent sekretariát

Daša Hujová

046/5186030

0905885730

Matričný úrad
Evidencia obyvateľstva
Sociálna oblasť, opatrovateľky

Eva Belanová

046/5186035

Personálne oddelenie
Mzdy

Darina Mendelová

046/5186034

Ekonomický úsek
Majetok obce
Nebytové priestory
Dotácie
Odpadové hospodárstvo

Iveta Lorencová
Iveta Mikulcová

046/5186036

Dane a poplatky
Parkovacie miesta
Daň z ubytovania
Hrobové miesta

Mgr. Adriana Bieliková
Ing. Zdenka Milevová

046/5186031

Stavebný úrad
Drobné stavby
Životné prostredie
Výrub drevín
Malý zdroj znečisťovania

Ing. Renáta Kotríková
Ing. Martin Badák

046/5186032

Samostatný referent

Mária Luprichová

046/5186038

Obecná polícia Kanianka

Ing. Milan Pepich

0905650283

Hlavný kontrolór

Ing. Jozef Krett

krettjozef@gmail.com

046/5400615