Pozvánka:

pozvánka november

Materiály:

PLÁN kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 – návrh

príjmy 2020 – úprava č. 3

výdavky 2020- úprava č. 3

Návrh VZN 9-2020 o poplatku

Návrh VZN 10-2020 dotácie škola a školské zariadenia

Návrh VZN 11-2020 o odpadoch

  • pripomienky v čl. 4 ods. 7

„Nádoby sa budú vyvážať s frekvenciou vývozu raz za  2 týždenne a v zmysle podmienok určených dotknutými právnymi predpismi“.