Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že  od  7.10.2020 bude v obci realizovaný zber  veľkoobjemového  komunálneho odpadu prostredníctvom VOK.  Kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nehádzali stavebný odpad, elektroodpad , drevo, železný odpad, starý nábytok, pneumatiky, biologicky rozložiteľný odpad. Železo a drevo umiestnite vedľa kontajnera. Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom a obecnou políciou, v prípade priestupku bude priestupcovi uložená pokuta na mieste.