Obecný úrad v Kanianke žiada vodičov vozidiel, aby neparkovali na ulici Košovská v úseku medzi križovatkami Štúrova a Porubská cesta z dôvodu rekonštrukčných prác na chodníku a pokládky optického kábla. Zároveň oznamujeme občanom, že z dôvodu uvedených stavebných prác bude dočasne odstavená vetva osvetlenia napájaná z rozvodnej skrine pri ZUŠ. Palivové drevo, stavebný a iný materiál je potrebné zo zelenej plochy bezodkladne odstrániť.