Premietanie v letnom kine sa dňa 21.8.2020 ruší na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne a v prvom rade z dôvodu Vašej bezpečnosti.

Ďakujeme za pochopenie.