RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY OZNAMUJE RODIČOM DETÍ, KTORÍ SI  ZAPÍSALI SVOJE DIEŤA DO MŠ  S NÁSTUPOM OD 2.9.2020, ŽE BUDE VYDÁVAŤ ROZHODNUTIA O PRIJATÍ V DŇOCH 7.7.- 8.7.2020 V ČASE OD 10,00 HOD. – 14,00 HOD. V RIADITEĽNI MŠ.